HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Raadsvergadering gemeente Maasgouw

Raadsvergadering gemeente Maasgouw

Dit item is in het archief geplaatst op 14-11-2018

Op donderdag 8 november 2018 om 15.00 uur vindt de openbare vergadering plaats over de Programmabegroting 2018 van de raad van de gemeente Maasgouw in het gemeentehuis in Maasbracht (Markt 36).

Het is mogelijk de raadsvergadering te volgen via de website van de gemeente, www.gemeentemaasgouw. nl. Via de pagina ‘Agenda raadsvergadering’ gaat u naar ons online vergadersysteem. Hier kunt u ook de stukken voor de raadsvergadering vinden. De video-opnames die tijdens de raadsvergadering gemaakt worden, blijven ook via onze website te raadplegen.

Agenda raadsvergadering

  1. Opening en bepaling stemcijfer
  2. Vaststellen agenda
  3. Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2019

A 15.05 – 18.00 uur Algemene beschouwingen
   De fracties dienen hun Algemene Beschouwingen in en geven een toelichting over hun in te dienen moties en amendementen

B 18.00 – 19.00 uur Reactie college op Algemene
   Beschouwingen, moties en amendementen

C 19.00 – 20.30 uur SCHORSING

D 20.30 uur HEROPENING VERGADERING

  1. Debat tussen de fracties naar aanleiding van de reacties van het college en de andere fractie
  2. Besluitvorming

De stemming vindt als volgt plaats:

  1. D1 Amendementen
  2. D2 Vaststelling Programmabegroting 2019
  3. D3 Moties
  4. Sluiting

Stukken raadplegen 

De stukken voor de raadsvergadering kunt u raadplegen op www.gemeentemaasgouw.nl/raad. Op de pagina ‘Agenda raadsvergadering’ vindt u een link naar het online vergadersysteem iBabs van de gemeenteraad. Als u de stukken op papier wil lezen, kunt u deze in komen zien op het gemeentehuis in Maasbracht. Neemt u hiervoor van tevoren wel even telefonisch contact op met de Griffie via (0475) - 85 28 03.