HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Raad in debat over programmabegroting ‘Maasgouw leeft!’

Raad in debat over programmabegroting ‘Maasgouw leeft!’

Dit item is in het archief geplaatst op 05-11-2019

Maasgouw leeft! Dat is de naam van de programmabegroting die dinsdag 5 november op de agenda staat van de raadsvergadering. Zoals altijd is de raadsvergadering over de begroting een openbare vergadering die plaatsvindt in de raadszaal van het gemeentehuis in Maasbracht.

Toch is er dit jaar een groot verschil met voorgaande jaren. De vergadering start dit jaar om 9.00 uur.  Verder is de vergadering opgeknipt in twee onderdelen. In de ochtend zijn de zogeheten Algemene beschouwingen. Dit betekent dat de gemeenteraadsfracties de gelegenheid krijgen te reageren op de inhoud van de begroting. Dat kan via moties en amendementen. Met een motie geeft de raad het college van burgemeester en wethouders aanvullende opdrachten mee voor de begroting. Met amendementen kan de raad de begroting op bepaalde onderdelen wijzigen.

Debat

Vanaf 12.00 uur krijgen de collegeleden ongeveer een uur de gelegenheid te reageren. De vergadering wordt dan om 13.00 geschorst. Het tweede deel start om 16.00 uur. Hier is ruimte voor het debat tussen de gemeenteraadsfracties en het college. Aan het einde van het debat is er een stemming over welke moties en amendementen worden aangenomen. Tot slot stelt de raad de programmabegroting vast.

Uitzending

De raadsvergadering is live te volgen via omroep ML5 www.ML5.nl of via de website van de gemeente Maasgouw www.gemeentemaasgouw.nl/raad. De video-opnamen die gemaakt worden, zijn achteraf nog terug te kijken via de gemeentelijke website. Via www.gemeentemaasgouw.nl/agendaraad kunt u de agenda en vergaderstukken digitaal inzien. Dit kan door te klikken op de betreffende dag in de kalender. Wilt u de stukken op papier lezen, dan kunt u een afspraak maken met de Griffie, tel. (0475) 85 28 03.