HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Raad heeft begroting 2019 vastgesteld

Raad heeft begroting 2019 vastgesteld (26-11-2018)

Dit item is in het archief geplaatst op 17-12-2018

Samen op weg naar een duurzaam Maasgouw, dat is de titel van de programmabegroting 2019. In de Programmabegroting 2019 staat waar het komend jaar geld naar toe gaat en hoeveel. Als gemeente hebben we natuurlijk ook inkomsten. Ook dit staat in de begroting. De gemeenteraad heeft de begroting 2019 op 8 november vastgesteld.

Amendementen en moties

Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden een motie of een amendement over een bepaald onderwerp indienen. Dit onderwerp wordt dan als discussiepunt voorgelegd aan de overige raadsleden. Een amendement is een tekstwijziging in het raadsbesluit. De raad kan hiermee besluiten om de begroting alsnog aan te passen.Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat ter besluitvorming op de raadsagenda staat. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht zijn. Met een motie vraagt de raad aan het college om bepaalde zaken op te pakken.

In totaal zijn er 41 moties en amendementen ingediend over de programmabegroting 2019. Hiervan heeft de gemeenteraad 3 amendementen en 23 moties aangenomen. Op www.gemeentemaasgouw.nl/begrotingsvergadering vindt u een overzicht van alle moties en amendementen.

Filmpje begroting

Wilt u weten op welke doelen, thema’s en projecten in 2019 het accent ligt? Bekijk onderstaand filmpje met de speerpunten uit de begroting.