HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Programmabegroting 2018 vastgesteld

Programmabegroting 2018 vastgesteld (14-11-2017)

Dit item is in het archief geplaatst op 05-12-2017
Screenshot prezi begroting 2018

Veranderen – vernieuwen – verbeteren, dat is de titel van de Programmabegroting 2018. De gemeenteraad ontving de begroting uit handen van wethouder Math Wilms van Financiën.

Maximaal inspelen op de veranderende omgeving

‘Veranderen, vernieuwen en verbeteren’ vormt de rode draad van deze begroting. Hierdoor kunnen we maximaal inspelen op de veranderende omgeving. Dit ziet u terug in de gemaakte (financiële) keuzes.

8 programma's

In de Programmabegroting 2018 ziet u waar het komend jaar geld naar toe gaat en hoeveel. Als gemeente hebben we natuurlijk ook inkomsten. De volledige begroting is ingedeeld in 8 programma’s met overkoepelende doelstellingen. Van deze doelstellingen leest u voor welke activiteiten en projecten geld wordt vrijgemaakt om ze te realiseren.

Algemene reserve

Gemeente Maasgouw heeft een vrij besteedbaar eigen vermogen. Deze algemene reserve dient als buffer voor financiële tegenvallers. Op 9 november heeft de raad besloten dat in 2018 een bedrag van € 2.856.000 uit de algemene reserve gebruikt wordt voor eenmalige uitgaven. De actuele stand van de algemene reserve is daarna nog bijna € 4 miljoen. Hiermee behoudt gemeente Maasgouw nog een robuuste reservepositie.

Laag belastingniveau ook in 2018

Ook voor 2018 blijft de verhoging van de belastingdruk beperkt tot ongeveer 4%. Hiermee houden we ons lage belastingniveau.

Activiteiten en projecten

Wilt u weten waar het geld in 2018 naar toe gaat? U vindt de volledige Programmabegroting op de pagina Programmabegroting 2018.  Of bekijk het filmpje.Ook kunt u onderstaand de themapagina over de begroting downloaden, waarin het college van burgemeester en wethouders meer vertelt over de belangrijkste speerpunten per portefeuille.

Themapagina Begroting