HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Participatieverklaringsceremonie in Maasgouw

Participatieverklaringsceremonie in Maasgouw

Dit item is in het archief geplaatst op 05-07-2019
Ontvangers participatieverklaring

Verschillende inburgeraars hebben de afgelopen weken deelgenomen aan drie workshops in het kader van de participatieverklaring. Zij hebben o.a. meer geleerd over de Nederlandse cultuur. Op 13 mei 2019 ontvingen zij uit handen van wethouder Peters de participatieverklaring.

Deze verklaring is een instrument dat betrekking heeft op de basisprincipes van de Nederlandse samenleving. Door het volgen van de workshops wordt aan de nieuwkomers het belang van de integratie in de Nederlandse samenleving benadrukt. Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan hierin centraal. Met het ondertekenen van de participatieverklaring tonen nieuwkomers hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. Hierbij wordt ook deelname aan lokale, laagdrempelige activiteiten, zoals sportverenigingen,  gestimuleerd. Ook is er aandacht voor gezondheidsaspecten. De gemeente werkt in het participatieverklaringstraject samen met Vluchtelingenwerk.