HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Panheel: omleggen hoge druk gasleiding en uitbreiding lage druk gasleiding

Panheel: omleggen hoge druk gasleiding en uitbreiding lage druk gasleiding

Dit item is in het archief geplaatst op 13-02-2019

Onze aannemer BAM gaat in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitvoeren in verband met de sanering van het terrein van de Edelchemie. Zowel de hogedruk als deels de lagedruk leidingen worden vervangen en verplaatst.

Deze werkzaamheden vinden plaats langs de St Antoniusstraat, Heelderweg en deels op de Heggertstraat te Panheel.
Op de St Antoniusstraat wordt het werk deels uitgevoerd d.m.v. open ontgraving en een gestuurde boring onder de Panheelderbeek.
De werkzaamheden worden aan de even zijde van de weg uitgevoerd.

Op de Heelderweg wordt een gestuurde boring gemaakt onder de Panheelderbeek door vanaf de Rotonde nabij de St Antoniusstraat tot net voorbij de Heggertstraat. Dit doen we vooral om de overlast tot een minimum te beperken. De open ontgraving vanaf de Heggertstraat in richting Heel en wegkruising Heelderweg nabij huisnummer 14 zal wel overlast veroorzaken.

Op de Heggertstraat wordt de gasleiding uitgebreid in richting zuiveringsinstallatie van het waterschap. De ontstane gasonderbrekingen worden tijdig gecommuniceerd met de betrokken bewoners.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Maasgouw.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf maandag 7 januari 2019 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten en parkeervakken tijdelijk niet toegankelijk zijn. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden en bermen. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

Hoe informeren we u?

  • Actuele informatie over de voortgang van de werkzaamheden vindt u op deze pagina.
  • U ontvangt van ons een brief met de aankondiging van de werkzaamheden.
  • Onze aannemer BAM informeert u bij een gasonderbreking.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het gehele project zal naar verwachting medio februari 2019 gereed zijn.