HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Opslag landbouwplastic

Opslag landbouwplastic

Dit item is in het archief geplaatst op 28-05-2018

Maagouw is een landschappelijk fraaie gemeente. En dat proberen we zo te houden.

Daarom is er al enige jaren regelmatig contact met de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond) over de opslag van landbouwplastic. Onder andere bij de teelt van asperges, die nu volop geoogst worden, wordt veel landbouwplastic toegepast.

Regels opslaan landbouwplastic

Opslag van plastic op landbouwgronden, zoals bij de teelt van asperges, is soms onvermijdelijk maar kan af en toe ook erg storend zijn. De gemeenteraad heeft op 28 december 2017 regels voor de opslag vastgesteld die we de komende jaren gaan handhaven. Deze regels zijn:

  • landbouwplastic mag alleen worden opgeslagen als het daadwerkelijk in gebruik is;
  • opslag mag maximaal 1 meter hoog zijn;
  • het plastic dient te worden afgedekt met een grondlaag of een camouflagezeil;
  • de opslag mag niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Als het perceel volledig zichtbaar is vanaf de openbare weg, wordt het opgeslagen op de locatie die het verste van de openbare weg is gelegen;
  • de opslag ligt minimaal 100 meter vanaf verblijfplaatsen zoals (bedrijfs)woningen, campings en recreatieparken.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening van de gemeente Maasgouw, telefoonnummer (0475) - 85 25 00.