HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Onderzoek natuurgebieden

Onderzoek natuurgebieden

Dit item is in het archief geplaatst op 16-05-2018
Studenten HAS op de Beegderheide

Studenten van de HAS in Den Bosch gaan de komende weken onderzoek verrichten op de Hornerheide, rondom het Drinkwaterspaarbekken De Lange Vlieter, landgoed Exaten en de Beegderheide. Zij doen dit onder begeleiding van Bosgroep Zuid Nederland en in samenspraak met de belangrijkste grondeigenaren van het gebied: Waterleidingmaatschappij Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, de heer Magnée en de gemeenten Leudal en Maasgouw.

Nieuwe integrale visie

In de loop van het jaar zullen de studenten een advies uitbrengen over de ecologische ontwikkelingen in deze gebieden. Het uiteindelijke doel is een nieuwe integrale visie voor het totale gebied. Hierbij staat niet alleen de ecologische kwaliteit centraal, maar ook het recreatief medegebruik, de brandveiligheid en de bescherming van het drinkwater. Ook willen de diverse terreineigenaren bekijken of het mogelijk is het beheer en de toegankelijkheid voor recreanten beter op elkaar af te stemmen.

De huidige inventarisaties van de studenten vormen een eerste bouwsteen voor de integrale visie van het gehele gebied. Over deze visie zal te zijner tijd in dialoog worden gegaan met de omgeving.