HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte (05-01-2021)

illustratief kaartje met lijn door gebied waar het onderzoek plaatsvindt

Vanaf 12 januari vindt in de gemeente onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen.

Doel

Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit.

Onderzoek aardwarmte

Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid, aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water dat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers gebracht (huishoudens, kantoren, glastuinbouw, lichte industrie). De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Locatie van het onderzoek in Maasgouw

Op deze kaart kunt u zien waar het onderzoek in Maasgouw plaatsvindt: Kaart onderzoek aardwarmte in Maasgouw (pdf, 1518 kB)

Wat is seismisch onderzoek?

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Er is een filmpje gemaakt waarin het werk dat in uw gemeente wordt uitgevoerd, wordt toegelicht. 

U kunt hier ook een flyer van SCAN dowloaden met meer informatie over seismisch onderzoek: Flyer SCAN seismisch onderzoek (pdf, 478 kB)

Wilt u meer weten over de werkzaamheden?

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.