HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Nieuwjaarstoespraak burgemeester Strous

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Strous

Dit item is in het archief geplaatst op 05-02-2019

Tijdens de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Maasgouw op donderdag 3 januari hield burgemeester Strous zijn nieuwjaarstoespraak.

Beste aanwezigen,

 • een gelukkig Nieuwjaar,
 • fijn dat u er bent,
 • ben blij dat ik u dit jaar weer mag toespreken.

Ik wil ook dit jaar een optimistisch, positief en duurzaam verhaal met u delen!

Allereerst kort aandacht voor een paar bijzondere momenten van het afgelopen jaar.

Er waren gemeenteraadsverkiezingen, met 5 nieuwe raadsleden  en een nieuw college. 2 nieuwe wethouders, Carla Peters namens de VVD en Tim Snijckers namens het CDA. U heeft ze vandaag voor het eerst in deze rol de hand geschud. Net als Math Wilms en Johan Lalieu. Zij zijn gebleven en zij zullen zich de komende 4 jaar inzetten voor de gemeente Maasgouw.

Het motto dat de politiek aan het college heeft meegegeven is: Samen voor een duurzaam Maasgouw. Ik kom daar zo op terug.

Een ander belangrijk moment voor Maasgouw was de opening van het verbouwde gemeentehuis. Het resultaat mag er zijn.Honderden enthousiaste vertegenwoordigers van verenigingen waren bij de opening om vervolgens te kijken naar presentaties van ambtenaren. Ook de ambtenaren zijn trots op de ambiance waarin ze nu kunnen werken. Ik hoop dat we de komende jaren veel goede dingen kunnen gaan doen vanuit dit gemeentehuis.

Pierre Cnoops

Als laatste wil ik stil staan bij het overlijden van onze ereburger. Pierre Cnoops. Hij overleed vorige maand onverwachts. Hij heeft veel betekend voor de gemeente. Door zijn verkregen bekendheid als buuttereedner. Maar ook door zijn inzet als raadslid van Maasbracht en als actief burger in Brachterbeek. Op deze nieuwjaarsreceptie was hij altijd present en zei steevast na afloop tegen mij: Good gesproke! Wij missen hem. Ik vraag u om een klein moment stilte om hem te gedenken.

Dank u wel.

Samen voor een duurzaam Maasgouw

Samen voor een duurzaam Maasgouw. Ik leg het op twee onderdelen uit. Klimaat en gezondheid.

Bij duurzaamheid denken we aan het klimaat. We staan voor de opgave om de klimaatproblemen bij de bron aan te pakken en om te komen tot een drastische CO2-reductie. Elke dag hoort u er over. President Trump vraagt zich af of het wel zo’n vaart loopt. Ook in de Nederlandse politiek zijn er sceptici, die zeggen: laat ons niet voorop lopen.

Ik zou deze politici graag eens met onze schippers in gesprek willen laten gaan. Onze schippers, die maanden met half gevulde scheepsruimen moesten varen. Het water stond te laag omdat het zo weinig geregend heeft in de hete zomer en herfst. Of praat eens met onze boeren. Het water staat hen spreekwoordelijk tot aan de lippen. Maar als er niet genoeg neerslag valt, moeten ze vanaf april weer gaan beregenen. Het grondwaterpeil is heel erg laag. Of praat eens met onze betrokken  inwoners in Thorn en Wessem. Er kan ook een periode tevéél water uit de Ardennen komen. Zo veel dat de Maas overstroomt. We zijn met het waterschap en het rijk bezig na te denken over oplossingen om overstromingen rond Wessem en stroomafwaarts te voorkomen. We moeten wellicht impopulaire maatregelen nemen.

Maar ik ben optimistisch, we moeten niet bij de pakken neerzitten.

Begin december schetste de Rijksbouwmeester “Panorama Nederland”. Hierin geeft hij een beeld van Nederland: Nieuw Nederland.

Zoals Nederland na de Tweede Wereldoorlog met onverwoestbaar optimisme industrialiseerde, zo moet het zich nu aanpassen aan de 21-ste eeuw, de eeuw van klimaatverandering en energieverandering. “Het zelfde optimisme van de naoorlogse jaren is opnieuw gerechtvaardigd. Het kan op gang gebracht worden als er een gemeenschappelijk, herkenbaar en positief toekomstbeeld ontstaat.”

Nederland wordt dan weer gidsland. Vanuit optimisme in plaats van doemdenken. Hoe ziet de toekomst er dan uit?

Ten eerste

Nederland is dan vrijwel geheel zelfvoorzienend in energie geworden:

 • door energiebesparing;
 • door nieuwe technologieën, zoals aardwarmte en warmte uit water, zoals bv de restwarmte van de Clauscentrale
 • door elektriciteit anders op te wekken. Uit zon en wind. Vooral de wind op zee.

Ten tweede

Veel nieuwe woningen bouwen en op deze manier andere oudere huizen laten meeprofiteren van de nieuwe energieopwekking bij deze nieuwe huizen.

Ten derde

Er moet een nieuw landbouwmodel komen met minder vervuiling en betere opbrengsten voor de boeren.

Ten vierde

Het laatste punt is de solidariteit: de lasten eerlijk verdelen.

De grote aanpassingen kunnen alleen worden uitgevoerd, als de lasten eerlijk worden verdeeld. Verduurzaming kun je niet zomaar bij de laagste inkomens leggen. Hoe krijg je mensen zover? Niet via het moeten, maar met ‘kunnen’ en ‘een gedeeld verlangen’. Met het schetsen van ‘een verleidelijke toekomstvisie’. Een zonnige toekomstvisie is beter dan het terugverlangen naar vroeger. Want  alleen de pessimist wil terug in de tijd.

Samen voor een duurzaam Maasgouw, gaat naast klimaat ook over positieve gezondheid en de sociale kracht van dorpen. Ik las vorige week in de krant: "Het geheim van een  Italiaans dorp”. Het is een van de zogenaamde Blue Zones. Veel mensen halen hier de leeftijd van 100 jaar en meer. 100 jaar worden is geen doel op zich, maar het is wel interessant om te weten waarom deze mensen in Italië zo oud worden?

Het antwoord, kort gezegd gaat om 3 zaken:

 1. Wat eet je?
 2. In welke omgeving leef je?
 3. In welk gezelschap verkeer je?

 1. Eet gezond en vooral eet met mate, geen junkfood. Over een glaasje rode wijn per dag wordt niet negatief gedacht. Dat is gunstig!, zou de buuttereedner zeggen.
 2. De leefomgeving is van onschatbare waarde. Is het er groen, schone lucht en fijne omstandigheden is er bijvoorbeeld een ziekenhuis in de buurt.
 3. Het gezelschap om je heen. Als je alleen leeft, ben je minder actief en vrolijk Eenzaamheid is dodelijker dan roken.‘Mensen die eenzaam zijn, hebben een 40 procent grotere sterftekans dan mensen die gezelschap hebben. Het voordeel van dorpen ten opzichte van steden is dat iedereen elkaar kent’, aldus de wetenschappers die studies doen naar dit dorp in Italië.

Wat betekent dit Italiaanse beeld voor de gemeente Maasgouw?

 • Ook Maasgouw heeft "gezond leven" hoog in het vaandel staan.
 • Ook wij gaan uit van "positieve gezondheid".
 • Dit betekent dat we de sociale kracht en saamhorigheid van de dorpen moeten koesteren en verstevigen.
 • We streven er naar dat in onze dorpen de mensen oog houden voor elkaar, voor elkaar zorgen en eenzaamheid voorkomen en terugdringen.
 • We hebben en houden aandacht voor verenigingen.
 • We hebben de potentie om hier op het platteland gezond oud te worden.
 • Dit zijn redenen om in onze dorpen te komen en blijven wonen. Dit moeten we uitdragen, promoten.

Dames en heren,

Samen voor een duurzaam Maasgouw.

Laten we ons weren tegen het pessimisme van populisten en met een positief beeld voor ogen, zonder overheidsdwang, werken aan het algemeen belang in plaats van het individueel belang, denken in lange termijn in plaats van korte termijn.

Samen voor een duurzaam en gezond Maasgouw. We gaan het komende jaar invulling geven aan dat “samen”: de gemeenteraad, u als inwoner, u als ondernemer,  u als verenigingslid.

 • 2019 is 3 dagen oud en we komen net uit de roes van Kerst en Oud & Nieuw.
 • Ik wens ons allen een  jaar toe, waarin we allemaal gezond weer een jaartje ouder mogen worden.
 • Een jaar waarin de woorden  positiviteit en duurzaamheid vaak zullen klinken.
 • Een jaar met solidariteit, waarin u er niet alleen voor staat.
 • Een optimistisch jaar.
 • Ik wens u een zalig Nieuwjaar!