HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Nieuwe toekomst voor kasteel Heel

Nieuwe toekomst voor kasteel Heel (06-03-2018)

Dit item is in het archief geplaatst op 27-03-2018
Kasteel Heel

Na een lange periode van leegstand, vernielingen en verval gloort er weer hoop voor kasteel Heel: het eeuwenoude rijksmonument wordt omgevormd naar een woon-zorgvoorziening voor ouderen.

Leegstand sinds 2002

Sinds het vertrek van de zusters uit het klooster Sint Anna in 2002, liggen het kasteel en de naastgelegen voormalige kapel leeg. En ondanks diverse pogingen om er een nieuwe bestemming voor te vinden, is dat tot dan toe niet gelukt. Met alle gevolgen van dien. De beide monumentale gebouwen lijden onder de leegstand. In april 2015 besluiten de gemeente, KoraalGroep en Klooster BV (de eigenaar van het kasteelterrein)  gezamenlijk op zoek te gaan naar een nieuwe bestemming voor het kasteel Heel.

Verval

Wethouder Lalieu: “Met het verval van het kasteel ging niet alleen waardevol cultuurhistorisch erfgoed verloren. Het verval had ook een negatief effect op de directe omgeving en op het woongenot van onze inwoners. Voor ons waren dit belangrijke redenen om opnieuw met alle betrokken partijen in overleg te gaan. Om opnieuw te proberen een nieuwe bestemming te vinden voor het voormalige kasteel en instituutsterrein. En dat is nu gelukt”.

Veelzijdig woon- en werkconcept

In het voorjaar van 2016 kregen de plannen hiervoor concreet vorm. Het idee: ontwikkel het gehele chateaupark tot een nieuwe en veelzijdige woon- en werkomgeving, waarbij de historische vorm en allure van het kasteelcomplex wordt teruggebracht. In het kasteel worden na restauratie 25 appartementen gerealiseerd voor mensen met dementie. Aanvullend worden op de plaats van de gesloopte kloostergebouwen 30 huurappartementen gerealiseerd voor zelfstandig wonende senioren, die desgewenst voor thuiszorg gebruik kunnen maken van de aanwezige zorgverlening in het kasteel. Rondom de kapel wordt gedacht aan de realisatie van meer publieksgerichte functies, zoals horeca, overnachten  en wellness.

Samenwerking Klooster BV en Zorghuis Nederland

Voor het ontwikkelde concept ging de eigenaar op zoek naar partners die de te realiseren voorzieningen in de toekomst willen exploiteren. Restauratie van het kasteel kreeg prioriteit, dus de zoektocht begon naar een zorgverlener en een vastgoedeigenaar voor de te verhuren nieuwbouwappartementen. Begin 2017 resulteerde dit in een samenwerking tussen Klooster BV en Zorghuis Nederland. Eind augustus 2017 dienden deze partijen hun uitgewerkte plannen in bij de gemeente voor formele goedkeuring.

Ingebruikname eind 2019

De gemeente heeft toegezegd dat zij wil meewerken aan de realisatie van de plannen, onder een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat uiterlijk op 14 mei 2018 de vergunning voor de restauratie van het kasteel moet zijn aangevraagd. De eigenaar heeft ons al verzekerd dat dit zeker gaat lukken. Hij wil begin 2019 starten met de restauratie van het kasteel en de bouw van de nieuwbouwappartementen, zodat die eind 2019 in gebruik genomen kunnen worden.

Wilt u meer informatie over de zorgformule die in het chateaupark in Heel wordt gevestigd, neem dan contact op met Janne Kuipers van Ontzorgd Wonen Nederland. U kunt haar bereiken per mail: contact@ontzorgdwonen.com.