HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Nieuwe gemeenteraad

Nieuwe gemeenteraad (13-06-2018)

Dit item is in het archief geplaatst op 04-07-2018
Statiefoto van de nieuwe gemeenteraad

Op 21 maart heeft u kunnen stemmen voor de gemeenteraad van Maasgouw. Na deze verkiezingen en de benoeming van de nieuwe wethouders op 29 mei, is de samenstelling van de gemeenteraad voor de periode 2018-2022 bekend.

Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeenteraad van Maasgouw heeft 19 raadszetels en die zijn verdeeld over 6 partijen: Lokaal belang (7 zetels), CDA (5 zetels), VVD (2 zetels), Nieuw Links Maasgouw (2 zetels), Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) (2 zetels) en PWM-50PLUS (1 zetel).

Samenstelling gemeenteraad

Lokaal Belang

 • Gerrit Vervoort (fractievoorzitter)
 • Sjors Blomen
 • Ad van Dam
 • Miriam van Herten-Schlössels
 • Greet Hilbrink-Hofstra
 • Bert Impelmans
 • Erik Vrinzen

CDA

 • Erwin Dehing (fractievoorzitter)
 • Bas Busschops
 • Koen Hawinkels
 • Thea Hoenen- van Avesaath
 • Jessie Smeets-Palmen

VVD

 • Bert Zeegers (fractievoorzitter)
 • Alcuin Thijssen

Nieuw Links Maasgouw

 • Anneke Bours-Vogels (fractievoorzitter)
 • Sylvano Oosterwaal

Liberale Volkspartij Maasgouw

 • Clemens Meerts (fractievoorzitter)
 • Rob Buschman

Partij Welzijn Maasgouw/50PLUS

 • Marcel Richter (fractievoorzitter)

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad:

 • stelt de hoofdlijnen van het beleid vast
 • beslist over financiële budgetten
 • controleert de werkzaamheden van het college
 • vertegenwoordigt de inwoners van Maasgouw

De voorbereiding en uitvoering van beleid gebeuren onder verantwoordelijkheid van het college van B&W als dagelijks bestuur.

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert ongeveer 1 keer per 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Op de gemeentewebsite kunt u zien wanneer de gemeenteraad vergadert en welke agendapunten met bijbehorende stukken er zijn.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. U kunt bij de griffie terecht met vragen over vergaderingen, onderwerpen van de raadsagenda en u kunt zich bij de raadsgriffie (aan)melden als u gebruik wilt maken van het spreekrecht. Met vragen over de raad kunt u contact opnemen met de griffie. Telefoonnummer (0475) 85 28 03 of e-mail griffie@gemeentemaasgouw.nl.