HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Nieuwbouw zonder gas

Nieuwbouw zonder gas

Dit item is in het archief geplaatst op 25-07-2018

Vanaf 1 juli 2018 is de gasaansluitingsplicht vervallen. Dit betekent dat nieuwbouwwoningen niet meer mogen worden voorzien van een gasaansluiting. Dit is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst.

Nederland gasvrij

Onlangs is op 27 juni 2018 de nieuwe klimaatwet gepresenteerd. In 2050 wil Nederland CO2-neutraal zijn. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk om het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch terug te dringen en te vervangen door duurzame bronnen. Het gasvrij maken van de Nederlandse huizen speelt hierbij een belangrijke rol. Een gemiddeld huishouden verbruikt namelijk ongeveer 1500 kubieke meter aardgas per jaar. Dit vervuilt de lucht en heeft nadelige gevolgen voor het klimaat.

Verbod op gasaansluiting voor nieuwbouw

Het wijzigen van de Gaswet (amendement Jetten c.s.) is een eerste belangrijke stap in de overgang van fossiele energie naar duurzame energie. Hierin staat namelijk dat het verboden is om een nieuw huis aan te sluiten op een gasaansluiting. Het wijzigen van de zogenaamde gasaansluitingsplicht, draagt bij aan de afbouw van het aardgasverbruik. De wijziging van de Gaswet is op 1 juli 2018 ingegaan.

Wat betekent dit voor nieuwbouwhuizen?

Heeft u een vergunning aangevraagd vóór 1 juli 2018 dan maakt u nog gebruik van de oude regeling. Er is namelijk sprake van een overgangsregeling. Wilt u gaan bouwen en heeft u nog geen vergunning aangevraagd, houd er dan rekening mee dat bouwplannen met een gasaansluiting worden geweigerd. Het is dan belangrijk om uw bouwplannen tijdig te wijzigen om onnodige weigering en extra legeskosten te voorkomen.

Vragen?

Heeft u vragen over de wijzigingen in de Gaswet? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland of kijk op www.rvo.nl  Heeft u vragen over het aanvragen van een bouwvergunning (omgevingsvergunning) in Maasgouw? Neem dan contact op met de gemeente door te bellen naar 0475 852500 of stuur een mail naar info@gemeentemaasgouw.nl