HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Nieuw plan voor Op de Konie in Stevensweert

Nieuw plan voor Op de Konie in Stevensweert

Dit item is in het archief geplaatst op 27-02-2019

De gemeenteraad heeft op 29 januari 2019 een nieuw beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld voor het gebied Op de Konie in Stevensweert. Wethouder Tim Snijckers: ‘Het nieuwe plan maakt de bouw van 29 woningen mogelijk.

Het plan is dusdanig flexibel opgesteld dat het voor diverse doelgroepen mogelijk is hun woonwens te realiseren. Ik ben blij dat er na een lange geschiedenis van bijna 40 jaar woningen in dit gebied gerealiseerd gaan worden’.

Een nieuw plan dat past bij de wensen van deze tijd

Sinds begin jaren ’80 is het mogelijk om in het plangebied Op de Konie, gelegen aan de zuidrand van Stevensweert, woningen te bouwen. Wegens uiteenlopende redenen is de daadwerkelijke bouw van 109 woningen nooit van de grond gekomen. In 2018 is samen met grondeigenaren in het plangebied een nieuw plan ontwikkeld om te komen tot afronding van het project ‘Op de Konie’. In dit nieuwe plan zijn de 29 woningen dusdanig gesitueerd dat er een logische afronding van de bestaande bebouwing ontstaat. Het bestaande speelterrein aan de Waaikamp zal een plek krijgen in de nieuw aan te leggen groenvoorziening. De verwachting is dat begin 2020 de eerste schop de grond in kan.

Woningen voor diverse doelgroepen

De gemeente gaat zelf geen woningen in het plangebied ontwikkelen: dat nemen de drie grondeigenaren ter hand. Een gedeelte van de woningen zal projectmatig ontwikkeld worden, voor een ander deel worden er ook bouwkavels uitgegeven waarop u uw nieuwe woning naar eigen ontwerp kunt bouwen.

Meer informatie?

Informatie over het project en contactgegevens vindt u op  www.gemeentemaasgouw.nl/opdekonie
Wilt u informatie over de bouwmogelijkheden in het plan? Neemt u dan rechtstreeks contact op met de ontwikkelpartijen:

Voor de rode kavels:

  • AP Beheer BV

de heer Arie Paes

apbeheer@planet.nl 

Voor de groene kavels:

  • Familie Bosters – Cuijpers

mevrouw Marlies Bosters
de heer Christian Bosters

marliesbosters@gmail.com
cbosters@gmail.com

Voor de blauwe kavels:

  • Bouwontwikkeling Jongen

de heer Ruud van Melick

rvmelick@jongenprojectontwikkeling.nl
www.wonen-opdekonie-stevensweert.nl

Wilt u informatie over de algemene voortgang van het project? Neemt u dan contact op met Chantal van der Goor via 0475 – 852 500 of c.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl