HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Nieuw college van B&W

Nieuw college van B&W (18-05-2018)

Formateur Johan Lalieu (Lokaal Belang) maakt bekend dat de beoogde coalitiepartijen in de gemeente Maasgouw (Lokaal Belang, CDA en VVD) overeenstemming hebben bereikt over de formatieomvang van het nieuwe college van B&W. Daarnaast maken de coalitiepartijen ook bekend wie de kandidaat-wethouders zijn.

Formatieomvang college van B&W

Het nieuwe college van B&W van de gemeente Maasgouw gaat bestaan uit vier wethouders: 2 wethouders van Lokaal Belang, 1 wethouder van het CDA en 1 wethouder van de VVD. De totale formatieomvang van het college van B&W wordt uitgebreid van 3.0 fte naar 3.3 fte. De invulling daarvan is: Lokaal Belang 1.8 fte, CDA 1.0 fte en VVD 0,5 fte. Bij deze verdeling is rekening gehouden met het aantal stemmen dat deze partijen bij de recente gemeenteraadsverkiezingen hebben behaald.

Kandidaat-wethouders

Door Lokaal Belang worden de twee huidige wethouders Johan Lalieu en Math Wilms voorgedragen voor de wethoudersposten van Lokaal Belang in het nieuwe college van B&W.

Door het CDA wordt Tim Snijckers voorgedragen voor de wethouderspost in het nieuwe college van B&W. Tim Snijckers is 12 jaar raadslid voor het CDA waarvan de laatste 4 jaar fractievoorzitter. Hij volgt Jessie Smeets-Palmen op die na 12 jaar wethouderschap een stap terug doet en ruimte maakt voor vernieuwing. Zij blijft het CDA wel vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Maasgouw.

Door de VVD wordt Carla Peters voorgedragen voor de wethouderspost in het college van B&W. Carla Peters is sinds 2014 raadslid en was bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 lijsttrekker voor de VVD in Maasgouw.

De benoeming van de wethouders staat gepland voor de raadsvergadering van 29 mei 2018.

Coalitieakkoord

De coalitiepartijen hebben overeenstemming bereikt over een ontwerp-coalitieakkoord. De komende week krijgen alle niet coalitiepartijen de kans om op het ontwerp te reageren Het ontwerp-coalitieakkoord wordt daarna op 29 mei ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.