HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Nieuw bermenbeheer krijgt vorm

Nieuw bermenbeheer krijgt vorm

Dit item is in het archief geplaatst op 25-07-2018
Gedeeltelijk gemaaide berm aan de Polderweg in Pol

Met ingang van dit jaar is het beheer van de bermen en andere extensief beheerde grasvelden enigszins aangepast. Doel van het nieuwe beheer is om meer ruimte voor biodiversiteit te realiseren.

Het gaat al jaren steeds slechter met de stand van allerlei insectensoorten. Met name de afname van bijen en vlinders is zorgwekkend. Met het nieuwe beheer hopen we een kleine bijdrage te leveren aan het keren van dit proces.

Gefaseerd bermen maaien

In de afgelopen jaren werden in de zomer alle bermen volledig gemaaid. Dit bleek een ware aanslag op vlinders, bijen en andere insecten. Er is dan namelijk wekenlang geen bloeiend bloem te vinden. Ook is alle structuur en schuilgelegenheden uit de bermen verdwenen. Dat is funest voor het totale insectenleven. Met ingang van dit jaar worden de bermen daarom gefaseerd gemaaid:

  • De eerste meter wordt gemaaid in mei/juni
  • Greppels en talud worden in juli gemaaid
  • Alle vlakke delen van de bermen worden in het najaar gemaaid

Zo is er steeds oudere vegetatie aanwezig in de bermen, met voldoende bloeiende planten en schuil- en overwinteringsplekken voor insecten.

Sinusbeheer

Helemaal nieuw is het zogenaamde sinusbeheer. Op enkele grotere oppervlakten met extensief beheerd gras wordt voortaan bij een maaibeurt niet meer alles gemaaid. We laten bij elke maaibeurt circa 30% van een gras staan. Zo houden we variatie in de vegetatie en zijn er altijd bloeiende planten en schuilgelegenheden voor insecten aanwezig.

Toepassen kruidenmengsels

Bij herinrichtingen van bermen en extensief beheerde graslanden worden voortaan kruidenmengsels in plaats van graszaad doorgezaaid. Hiervan zijn al enkele mooie voorbeelden te vinden in onze gemeente. Bijvoorbeeld de vlinderidylle op de voormalige sportvelden van Wessem en diverse wadi’s.

Evaluatie bermenbeheer

Elke verandering van het beheer heeft zijn voor- en nadelen. Die zullen we in de loop van dit eerste jaar in kaart brengen en evalueren. Een van de aandachtspunten is het uitzicht op enkele kruisingen. De ecologisch beheerde bermen mogen uiteraard niet tot gevaarlijke situaties leiden. Waarschijnlijk zullen we naar aanleiding van enkele opmerkingen hierover de uitzichtpunten voortaan geen 2, maar 4 maal per jaar maaien.

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over het aangepaste grasbeheer, dan kunt u contact opnemen met John van den Berg: j.vandenberg@gemeentemaasgouw.nl.