HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Mogelijkheid voor aanvulling op uw inkomen

Mogelijkheid voor aanvulling op uw inkomen

Dit item is in het archief geplaatst op 05-02-2019

Inwoners met een langdurig lager inkomen die geen uitzicht hebben op inkomensverbetering kunnen jaarlijks een toeslag aanvragen als aanvulling op hun inkomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u een uitkering van de gemeente ontvangt of als u werkt en uw inkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Deze bijdrage heet de individuele inkomenstoeslag.

Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt spelen individuele omstandigheden en de inspanningen, die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen, een grote rol. Voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden is dit bedrag €550 per jaar en voor alleenstaanden €400 per jaar.

Inwoners moeten vanaf 1 januari 2019 deze toeslag aanvragen. Ook als ze deze voorheen al eens toegekend hebben gekregen. Binnenkort ontvangen inwoners die een uitkering hebben of die de regeling in 2018 aangevraagd hebben een brief hierover. Heeft u geen brief ontvangen en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam.

Aanvullend op de individuele inkomenstoeslag kunt u ook in aanmerking komen voor de Maatschappelijk Actief Bonus. Met deze regeling willen we inwoners stimuleren om maatschappelijk actief te zijn. Ook hierover kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam.

Meer informatie Individuele Inkomenstoeslag.