HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  'Maasgouw & U', het compleet nieuwe burgerjaarverslag

'Maasgouw & U', het compleet nieuwe burgerjaarverslag (07-07-2020)

Dit item is in het archief geplaatst op 31-12-2020

Dit is ‘m dan. De 'Maasgouw & U'. Het burgerjaarverslag 2019 van de gemeente Maasgouw in een nieuw jasje! Het verslag is een ‘uitgebreid visitekaartje’ van de gemeente Maasgouw voor jou, onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Voor dit Burgerjaarverslag zijn meer dan 20 mensen geïnterviewd. Er komen inwoners van onze gemeente, wethouders en ambtenaren aan het woord. Hun verhalen vertellen wat er in 2019 is bereikt en wat er voor de toekomst in gang is gezet.

Lees hier het magazine 'Maasgouw & U'

Ambities

De ambities van de gemeenteraad van Maasgouw worden door het college opgepakt en uitgevoerd. Dat lezen we ook in de verschillende verhalen in het magazine. Zo heeft wethouder Carla Peters de ambitie om de armoede in Maasgouw af te schaffen. Een streven waarin ze optrekt met veel gelijkgestemden. Samen zetten ze er de schouders onder.

Wethouder Tim Snijckers heeft de uitdaging opgepakt om meer woningen te bouwen die aansluiten bij de behoefte van onze huidige en toekomstige inwoners. Twee nieuwe inwoners vertellen hoe het ze bevalt in Maasgouw.

En wethouder Math Wilms heeft de gezondheid en het geluk van onze inwoners voor ogen. Hij laat zien dat ‘positieve gezondheid’ een leidraad kan zijn voor ons beleid en ondersteunt maatschappelijke initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen.

De maatregelen die nodig zijn om ons tegen het overstromen van de Maas te beschermen zijn in goede handen bij wethouder Johan Lalieu en zijn team. Ze luisteren naar de wensen van inwoners en leggen gedragen adviezen neer bij het waterschap en het ministerie.

Burgemeester Stef Strous trapt af met een verhaal over het vieren van 75 jaar bevrijding. In alle kernen van de gemeente hebben verenigingen en burgers initiatieven uitgewerkt en zo de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog dichterbij gebracht. Veel jongeren deden mee aan de drukbezochte herdenkingen. Burgerparticipatie met de inzet van alle generaties! De nieuwe opzet van het burgerjaarverslag is hiermee een prikkelende mix van terugblikken en vooruitkijken.

Dienstverlening en burgerparticipatie

Verder blikken we in het burgerjaarverslag terug op de dienstverlening van de gemeente. En we kijken naar burgerparticipatie in Maasgouw: dat wat onze inwoners zelf doen of waar wij hen als gemeente nauw bij betrekken. Het thema van dit burgerjaarverslag is ‘Dichtbij’. Omdat het zo goed bij Maasgouw past. Als gemeenschap laten we zien dat we dicht bij elkaar staan. Dit burgerjaarverslag laat daar mooie voorbeelden van zien.

Ook als college van B&W en als gemeenteraad willen we laten zien dat we dicht bij onze inwoners staan. We besturen niet over de hoofden van inwoners heen, maar steken liever de koppen bij elkaar. Plannen maken we waar mogelijk samen: burgers, bedrijven, ambtenaren en bestuurders. En samen maken we Maasgouw!