HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Maasgouw is eerste bijvriendelijke gemeente van Limburg

Maasgouw is eerste bijvriendelijke gemeente van Limburg

Dit item is in het archief geplaatst op 20-06-2018
Breerpark met bloemenzee op de voorgrond

De gemeente Maasgouw heeft het predicaat ‘Bijvriendelijke’ gemeente gekregen. In onze gemeente leven 116 verschillende soorten bijen en dat is opmerkelijk veel. Dit komt doordat het landschap in onze gemeente erg geschikt is voor wilde bijen. Maar ook omdat Maasgouw maatregelen neemt om de leefomgeving van wilde bijen te verbeteren.

Nederland Zoemt

Maasgouw is samen met de gemeente Horst aan de Maas de eerste gemeente in Limburg met het predicaat ‘Bijvriendelijke gemeente’. Het predicaat wordt uitgereikt door Nederland Zoemt; een project van Landschappen NL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu.

Van onschatbare waarde

“Wij zijn heel blij met de aanwezigheid van zoveel verschillende wilde bijen in Maasgouw. Bijen zijn van onschatbare waarde. Ze zijn nodig om ons voedselaanbod in stand te houden. Als gemeente doen we er alles aan om deze nuttige inwoners zich thuis te laten voelen. We zijn dan ook trots dat we officieel zijn erkend als Bijvriendelijke gemeente”, aldus wethouder Johan Lalieu van de gemeente Maasgouw.

Het gaat niet goed met de wilde bij

Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening.

80% van de voedselgewassen wordt bestoven door insecten als de wilde bij

De appel waar je in bijt, de aardbeien onder je slagroom en de kers op je taart. Ze groeien alleen als de bloemen ervan worden bestoven. Wilde bijen doen dit graag en helemaal gratis! Ze zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

Bedreiging

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft, is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van:

 • de intensieve grootschalige landbouw
 • de verstedelijking
 • het strakker en efficiënter beheer van ons groen

Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

Maatregelen Maasgouw

 • Maasgouw houdt rekening met bijen bij het maaien van de bermen. Bij een maaibeurt wordt niet alles ineens gemaaid, waardoor bijen en andere insecten wekenlang geen voedsel meer hebben. We laten altijd een deel van de bloemrijke vegetatie staan.
 • Samen met scholen en vrijwilligers worden kruidenmengsels en bijvriendelijke bloembollenmengsels aangeplant.
 • Wadi’s zoals de onlangs aangelegde wadi in Brachterbeek, worden ecologisch ingericht en beheerd.
 • Er zijn de laatste jaren op diverse locaties insectenhotels geplaatst.
 • Er worden met name aan de dorpsranden en in het buitengebied uitsluitend inheemse bomen en heesters aangeplant.
 • Laanbomen worden met het oog op de biodiversiteit soms gemengd aangeplant.
 • Aanleg van kruidenrijke akkerranden door agrariërs wordt gesubsidieerd.
 • Aanleg van landschapselementen zoals hagen en hoogstamfruitbomen wordt gestimuleerd.
 • Waar mogelijk worden bermen, de taluds in de havens, wadi’s etc. ecologische beheerd met schapen.

Enkele mooie voorbeeldprojecten binnen de gemeente Maasgouw

 • De voormalige voetbalvelden in Wessem die samen met de dorpsraad en de Vlinderstichting zijn omgevormd tot een hoogstamboomgaard en vlinderidylle.
 • De Meersekamp in Stevensweert waar met diverse partijen - waaronder het Wijngilde Midden Limburg, de Vrienden van Meersekamp en basisschool De Maasparel - het landschap wordt onderhouden en ecologisch beheerd.
 • Het Breerpark in Maasbracht dat in samenspraak met de basisschool ‘t Breerke ecologisch aantrekkelijk wordt gemaakt.
 • De hoogstamboomgaard en speelnatuur ‘Het Thoearder Eppelke’ in Thorn dat samen met de Rotary en basisschool De Koningsspil bijvriendelijk wordt ingericht.
 • Het natuurleerpad in Heel dat samen met basisschool de Sleye is ingericht. 
 • De Beegderheide (eigendom gemeente Maasgouw) in Beegden die samen met de Vrienden van de Beegderheide en de basisscholen de Sleye uit Heel en Sint Martinus uit Beegden en diverse andere partijen beheerd wordt.