HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Maaien van bermen

Maaien van bermen (08-06-2021)

Deze week starten wij met het maaien van de bermen. In de eerste maaironde van 2021 maaien wij de eerste meter van de bermen en de ruwe gazons. Zo dragen we een steentje bij aan het vergroten van de biodiversiteit.

In onderstaande infographic is meer informatie te vinden over het maaien van bermen. Lees hier meer over biodiversiteit in Maasgouw.

bermenbeheer

Download de infographic