HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Lokale vertaling van landelijke maatregelen

Lokale vertaling van landelijke maatregelen (14-05-2020)

Sinds de corona-uitbraak neemt het kabinet maatregelen om het virus in te dammen. Op  6 mei presenteerde het Kabinet een ‘routekaart’ met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Deze 'exitstrategie' moet Nederland van 'wat mag niet, naar wat kan wel' helpen. Maar hoe worden deze maatregelen vertaald naar lokaal beleid? En wie heeft daarin een rol?

Van bekendmaken nieuwe maatregelen tot noodverordening

Alle maatregelen die het kabinet aankondigt, worden door de veiligheidsregio’s in Nederland uitgewerkt in een nieuwe noodverordening. In onze gemeente staat de Veiligheidsregio Limburg-Noord hiervoor aan de lat.

De rijksoverheid maakt een verdere toelichting en een juridische uitwerking van de genomen maatregelen. Op basis hiervan stellen alle Nederlandse Veiligheidsregio’s een model-noodverordening op. De Veiligheidsregio past de model-noodverordening aan de regionale situatie aan. Als de noodverordening daarna is vastgesteld wordt die gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio en op de website van de gemeente Maasgouw. Tot het moment van inwerking treden van de nieuwe noodverordening geldt de oude noodverordening.

Afspraken over versoepeling van de maatregelen

Diverse brancheorganisaties spelen in op de versoepeling van de maatregelen door het opstellen van protocollen. Hierin wordt de uitwerking van de noodverordening specifiek voor betreffende branche nader uitgelegd. Regionaal is afgesproken dat deze niet worden beoordeeld door de veiligheidsregio of door de gemeente. Dit laten we over aan de brancheorganisaties en de ondernemers. De gemeente is alleen toezichthouder. Met de wijziging op de noodverordening wordt de mogelijkheid voortgezet om op te treden wanneer mensen zich niet aan de maatregelen houden. De noodverordening geeft de juridische grondslag om handhavend op te treden indien de maatregelen niet worden nageleefd. De lijn hierbij is dat niet meer op elk detail wordt gecontroleerd, uiteraard zal dit bij excessen gebeuren. De samenleving is nadrukkelijk aan zet. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en het zelfcorrigerend vermogen van de samenleving.