HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Laatste fase werkzaamheden herinrichting Brachterbeek

Laatste fase werkzaamheden herinrichting Brachterbeek (12-06-2017)

Dit item is in het archief geplaatst op 03-07-2017
Leerlingen basisschool De Toermalijn bezoeken werk Herinrichting Brachterbeek

Met de ingang van fase 5 in week 15 is de laatste fase van de werkzaamheden aan de Herinrichting Brachterbeek aangebroken. De werkzaamheden concentreren zich nu rond Tergouwen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juni afgerond.

Afkoppelen hemelwater

Eén van de belangrijkste thema’s van het project is het afkoppelen van hemelwater. Dit betekent dat de huizen die direct aan het project grenzen, afgekoppeld worden van het riool met betrekking tot het regenwater. De aanwonenden hebben hier vrijwillig aan mee kunnen doen. Het afkoppelen wordt gerealiseerd op kosten van de gemeente. Wij zijn verheugd om te kunnen mededelen dat nagenoeg iedereen gekozen heeft voor het afkoppelen van het hemelwater.

Het hemelwater kan nu direct in de bodem infiltreren of komt via de verharding in het nieuw aangelegde infiltratieriool terecht. Bij hevige regenval zal vervolgens de nieuw aangelegde wadi haar werk doen. In de wadi wordt het water opgevangen wat door de hevige regenval niet meteen kan infiltreren. Dit om in de toekomst overlastsituaties te voorkomen.

Werkzaamheden

Bij Tergouwen vinden nog bestratingswerkzaamheden plaats. De laatste delen riool worden gelegd en wordt een nieuwe asfaltverharding aangebracht. Totdat alle wegaansluitingen gereed zijn, blijven de verkeersmaatregelen van kracht. Als laatste worden de bermen ingezaaid met gras en wordt de toplaag van de rijbaan aangebracht.

Compliment naar de omgeving

Tijdens de werkzaamheden hebben we de omgeving zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de eventuele overlast die deze met zich mee zouden brengen. We hebben 2 keer het werk bezocht met leerlingen van basisschool de Toermalijn. Met het planten van nieuwe bomen hebben we samen de Boomfeestdag gevierd. En door in groep 6 les te geven over de werkzaamheden die in Brachterbeek plaatsvinden, hebben we de kinderen meer bewust gemaakt over de impact van regenwater en het belang van het afkoppelen hiervan.

We kunnen vaststellen dat we zonder noemenswaardige problemen de werkzaamheden hebben kunnen uitvoeren. We maken dan ook een compliment naar de omgeving voor hun begrip en houding tijdens de werkzaamheden. Zonder dit begrip en deze houding hadden we de werkzaamheden niet op deze manier kunnen uitvoeren.