HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (01-04-2021)

In Maasgouw willen we dat iedereen mee kan doen: thuis, op school en in de samenleving. Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor inwoners met een lager inkomen zijn er daarom diverse mogelijkheden die kunnen ondersteunen. Een van de mogelijkheden is kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

In februari heeft u van BsGW de aanslag gemeentelijke belastingen en Waterschapsbelasting 2021 ontvangen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding is afhankelijk van uw vermogen en van uw inkomen. Het is mogelijk om kwijtschelding te krijgen voor het vaste bedrag en voor de toeslag per container van de afvalstoffenheffing. Ook voor de rioolheffing van het waterverbruik en voor de hondenbelasting van de eerste hond is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen.

Automatische kwijtschelding

Heeft u in het voorgaande jaar ook kwijtschelding gehad? En heeft u toen toestemming gegeven om uw inkomensgegevens te laten toetsen door het Inlichtingenbureau? Dan krijgt u dit jaar automatisch kwijtschelding als u aan de voorwaarden voldoet. U heeft dan een aanslag ontvangen waarop het bedrag van de kwijtschelding al is afgetrokken. U hoeft dus geen kwijtschelding meer aan te vragen. Ziet u geen melding over verleende kwijtschelding? Neem dan contact op met BsGW.

Aanvragen kwijtschelding bij BsGW

Heeft u geen kwijtschelding gehad en denkt er wel voor in aanmerking te komen? Vraag dan kwijtschelding aan bij BsGW binnen 8 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Aanvragen kan via uw persoonlijke pagina 'Mijn BsGW' op Log in met uw DigiD. Na het inloggen kunt u toestemming geven om uw gegevens te toetsen. Hieruit blijkt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Soms moet u nog nadere gegevens opsturen. U ontvangt binnen 12 weken schriftelijk bericht.

Aanvraag liever schriftelijk?

Heeft u geen mogelijkheid om uw kwijtschelding digitaal aan te vragen? Of wilt u uw gegevens niet automatisch laten toetsen? Dan kunt u een schriftelijk formulier aanvragen door te bellen naar 088 - 8 420 420. U ontvangt dan een formulier per post thuis. Vul het formulier volledig in en stuur de benodigde specificaties mee. Zonder deze stukken kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Na het indienen van uw aanvraag krijgt u uitstel van betaling totdat u bericht ontvangt over uw verzoek om kwijtschelding.

Meer informatie

Meer informatie over kwijtschelding vindt u op www.bsgw.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met 088-8 420 420. Wilt u meer informatie over de ondersteunende (financiële) mogelijkheden die de gemeente heeft, neemt u dan contact op met het Sociaal wijkteam via (0475) 85 25 00, sociaalwijkteam@gemeentemaasgouw.nl of ga naar het inloopspreekuur in Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil in Maasbracht.