HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Kunststof scheiden is en blijft belangrijk

Kunststof scheiden is en blijft belangrijk (14-11-2017)

Dit item is in het archief geplaatst op 05-12-2017

De gescheiden inzameling en recycling van kunststof verpakkingen in Nederland is heel succesvol. Dat is een goede prestatie van burgers, bedrijfsleven en de overheid. Hierdoor worden grondstoffen gerecycled en wordt CO2 bespaard. Het is dan ook belangrijk om hier mee door te gaan.

Het nut van de inzameling van kunststof

Toch wordt er de laatste tijd in de media getwijfeld aan het nut van de inzameling van kunststof. En dat is jammer, want gemeenten zetten op dit moment grote stappen in het verbeteren van afvalscheiding in huishoudens. En daarmee komen we steeds verder in de richting van een circulaire economie waarbij afvalstoffen zo veel mogelijk opnieuw worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten.

Milieuwinst kunststofrecycling kan beter

Op dit moment wordt ongeveer 80% van het ingezamelde kunststof gerecycled. Een belangrijk deel hiervan wordt grondstof voor nieuw plastic. Een ander deel van dit kunststofafval bestaat uit een mix van verschillende kunststofsoorten. De recycling hiervan is op dit moment nog moeilijker en duurder. Producenten, afvalbedrijven, recyclingindustrie, gemeentes en de overheid zoeken samen naar een manier om ook deze mix goed te kunnen recyclen.

Aandachtspunten

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

  • kunststoffen die op de markt komen, moeten beter te recyclen zijn
  • gemeenten moeten het kunststof zo zuiver mogelijk inzamelen
  • sorteerfabrieken moeten de kunststoffen zorgvuldig uit elkaar halen
  • producenten moeten meer gerecycled kunststof toepassen in nieuwe producten

Hierdoor kan de milieuwinst van de kunststofrecycling nog verder toenemen.

Ook u kunt een bijdrage leveren!

Ook u als burger kunt uw bijdrage leveren aan de verbetering van de afvalrecycling en dus aan ons milieu! Namelijk door het kunststof goed gescheiden in te leveren. In onze gemeente mag het kunststof samen met blik en drinkpakken worden weggegooid in de daarvoor bestemde PMD-containers in het wijkmilieuparkje.

Wel-/Niet-lijst

In deze WEL/NIET-lijst kunt u precies kunt lezen wat er wél en wat er niet bij het PMD-afval mag. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van RD Maasland.