HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen

Dit item is in het archief geplaatst op 09-02-2019

In 2018 heeft burgemeester Strous aan 6 inwoners van de gemeente Maasgouw een Koninklijke Onderscheiding mogen uitreiken.

Bij de Algemene Gelegenheid ter ere van Koningsdag zijn onderscheiden:

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

  • Mevrouw V.J.M. Rutten-van Lin (76) uit Maasbracht.
  • De heer M.J. Hilkens (43) uit Linne.
  • De heer J.G.M. Hukkelhoven (82) uit Maasbracht
  • De heer H.M. Rovers (55) uit Maasbracht
  • De heer A.P.J.A.M. Thijssen (69) uit Maasbracht

Bij een Bijzondere (tussentijdse) Gelegenheid is onderscheiden:

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

  • Mr. R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier (67) uit Ohé en Laak.

Het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding is een mooie traditie waarbij we niet zonder de hulp van onze inwoners kunnen die een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding indienen.

Aanvraagprocedure

Voor toekenning van een Koninklijke Onderscheiding ligt sinds Koninginnedag 1996 de nadruk op de zogeheten maatschappelijke verdiensten. Dit zijn de bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties van iemand ten behoeve van de gemeenschap, plaatselijk, regionaal of zelfs landelijk. Het gaat er om "de stille krachten" te vinden: de vrijwilligers, de bestuursleden, de initiators e.d. die jarenlang onbetaald klaarstaan voor de gemeenschap.

Meer informatie over de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen kunt u vinden op www.lintjes.nl. Verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en ook inwoners worden opgeroepen om de burgemeester op dergelijke personen attent te maken.

Informatie over de mogelijkheden om iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voor te dragen en de wijze waarop dit kan worden gedaan wordt gegeven door mevrouw van den Brink, kabinetsmedewerker Koninklijke Onderscheidingen. Het is aan te bevelen om in een vroegtijdig stadium met haar te overleggen over een eventuele aanvraag. Voor een aanvraag Koninklijke Onderscheiding, uitgereikt tijdens een bijzondere gelegenheid, dient u rekening te houden met een doorlooptijd van minimaal 6 maanden. Bij de aanvraag is het tevens van belang dat er voor elke activiteit die door de vrijwilliger wordt ontplooit een ondersteuningsverklaring vanuit de betreffende vereniging en/of organisatie is bijgevoegd. Het is daarom erg belangrijk om op tijd met de voorbereidingen van een aanvraag te beginnen.

Aanvragen voor de Lintjesregen 2020 moeten, in verband met de zomervakantie, al ruim voor die tijd bij de gemeente zijn ingediend, uiterlijk vóór 1 juli 2019. Hoe éérder u echter de aanvraag indient, hoe kleiner de kans dat deze door eventualiteiten niet tijdig doorgezonden kan worden. Wilt u hierover nadere informatie, kunt u bellen met mevrouw van den Brink, telefoonnummer 0475-852803 of mailen naar m.vandenbrink@gemeentemaasgouw.nl