HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Koninklijke onderscheidingen 2019

Koninklijke onderscheidingen 2019

Dit item is in het archief geplaatst op 19-02-2019

Jaarlijks worden er tijdens de traditionele Lintjesregen burgers gedecoreerd die een bijzondere plaats innemen in onze samenleving. Voor toekenning van een Koninklijke Onderscheiding ligt sinds Koninginnedag 1996 de nadruk op de maatschappelijke verdiensten.

Dit zijn de bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties van iemand ten behoeve van de gemeenschap; plaatselijk, regionaal of zelfs landelijk. Het gaat erom “de stille krachten” te vinden: de vrijwilligers, de bestuursleden, de initiators e.d. die jarenlang onbetaald klaarstaan voor de gemeenschap. Meer informatie over de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen kunt u vinden op www.lintjes.nl.

Aanvraagprocedure

Burgemeester Strous roept verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en ook burgers op hem op zulke mensen attent te maken. Informatie over de mogelijkheden om iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voor te dragen en de manier waarop dit kan worden gedaan, wordt gegeven door mw. M. van den Brink. Wij raden u dan ook aan om in een vroegtijdig stadium met haar te overleggen over een eventuele aanvraag. Een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen van 2020 moet, voorzien van alle benodigde gegevens, uiterlijk vóór 1 juli 2019 worden ingediend. Maar, hoe éérder u de aanvraag indient, hoe kleiner de kans dat deze door omstandigheden, zoals het aanvullen van gegevens of ontbrekende stukken, niet op tijd doorgezonden kan worden. Koninklijke Onderscheidingen kunnen ook tussentijds worden aangevraagd. U moet dan rekening te houden met een doorlooptijd van 6 maanden na het indienen van het voorstel.

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met Mw. van den Brink. Via telefoonnummer: 0475 - 85 25 00 of via m.vandenbrink@gemeentemaasgouw.nl