HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Klimaatadaptatie in Maasgouw

Klimaatadaptatie in Maasgouw (24-11-2020)

Dit item is in het archief geplaatst op 23-12-2020
klimaatadaptatie

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. We krijgen te maken met hogere temperaturen, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor onze gemeente, zoals meer wateroverlast, hittestress en tekorten in de watervoorziening. Het is daarom belangrijk dat we ons aanpassen aan de klimaatveranderingen en de gevolgen hiervan.

Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte noemen we Klimaatadaptatie. Voordat we hiermee aan de slag kunnen, is het belangrijk om uit te zoeken wat klimaatverandering voor Maasgouw betekent. Dit doen we aan de hand van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Lees hier meer over het deltaplan.