HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Kennisgeving voorbereiding structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021, gemeente Maasgouw

Kennisgeving voorbereiding structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021, gemeente Maasgouw

Dit item is in het archief geplaatst op 06-03-2019

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert maken ingevolge artikel 1.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn een regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 voor te bereiden.

Ten aanzien van dit voornemen worden geen stukken ter inzage gelegd, kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

In de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 wordt de ontwikkelingsrichting van de zeven gemeenten in Midden-Limburg op het gebied van wonen vastgelegd. In de visie wordt onder andere beleid opgenomen voor het terugdringen van de planvoorraad voor woningen zodat deze wordt afgestemd op de toekomstige woningbehoefte. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal 2019 een ontwerp van de structuurvisie ter inzage gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op de inhoud van de visie.