HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Jaarlijkse seniorenmiddagen in Heel en Maasbracht

Jaarlijkse seniorenmiddagen in Heel en Maasbracht

Dit item is in het archief geplaatst op 23-10-2019

Alle senioren in de gemeente Maasgouw worden uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse seniorenmiddagen. Deze vinden plaats op dinsdag 22 oktober in CC Don Bosco in Heel en op woensdag 23 oktober in CC De Spil in Maasbracht.

Twee thema’s

De twee thema’s die tijdens deze seniorenmiddagen centraal staan, zijn:

  1. Hoe seniorvriendelijk is de gemeente Maasgouw? Met het stijgen van het aantal ouderen in de gemeente, stijgt ook de vraag om ondersteuning, verzorging, voorzieningen én begrip voor de behoeften van ouderen. In een seniorvriendelijke gemeente kunnen mensen gezond en veilig oud worden en aan de samenleving blijven deelnemen. En er is aandacht én begrip voor de wensen en noden van de oudere inwoners. Tijdens deze middagen wordt samen met u gekeken hoe seniorvriendelijk de gemeente Maasgouw is.
  2. Wat te doen als thuis wonen niet meer kan. In het verleden hebben we vooral informatie verstrekt m.b.t. maatregelen en zorg om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Maar er kan een moment komen dat, ondanks de aanpassingen en hulp, thuis blijven wonen niet meer kan.

Na de pauze vertelt een medewerkster van het Zorgkantoor in onze regio over de mogelijkheden die er in onze gemeente zijn als zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk is. Wanneer is opname in een zorgcentrum mogelijk? Hoe moet je dit regelen? En van wie kan ik hierbij ondersteuning krijgen?

Stands bezoeken

In de pauze en na afloop kunt u een aantal stands bezoeken van zorgorganisaties die onder andere 24-uurs zorg aanbieden in de regio.

Deelname

De seniorenmiddagen beginnen om 13.30 uur en worden om 17.00 uur afgesloten. Deelname is kosteloos en u hoeft geen lid te zijn van een seniorenvereniging. Om organisatorische redenen vragen wij wel om u vóór 18 oktober 2019 aan te melden. Aanmelden voor de seniorenmiddag in Heel kan bij Huub Houben via telefoonnummer (0475) 57 20 34 of e-mail houben.huub@gmail.com. Aanmelden voor de seniorenmiddag in Maasbracht kan bij Jessy van Houtum via telefoonnummer (0475) 46 34 39 of Agnes Wilms via telefoonnummer (0475) 56 19 93.

Organisatie

De seniorenmiddagen worden georganiseerd door KBO-afdelingen Maaskernen en St. Ambrosius Heel in samenwerking met de gemeente Maasgouw.