HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Is uw tuin al waterklaar? U kunt weer subsidie aanvragen

Is uw tuin al waterklaar? U kunt weer subsidie aanvragen (03-11-2020)

Afkoppelen regenwater

Helpt u ook om de risico’s van wateroverlast te beperken? Dat kan door het regenwater af te koppelen van het riool. En daar krijgt u ook nog subsidie voor! Veel inwoners gingen u al voor en vroegen een afkoppelsubsidie aan. De subsidieregeling is nu verlengd, dus ben er snel bij.

Regenpijp? De zaag erin!

Het is steeds vaker extreem weer. Volgens de voorspellingen wordt dat alleen maar erger. Bij hevige regen leidt dat soms tot wateroverlast. Daar kunnen we met z’n allen iets aan doen. Bijvoorbeeld door een regenpijp af te koppelen van het riool en het regenwater daar te houden waar het valt. Dat vermindert niet alleen de overlast, het levert ook een besparing doordat er minder schoon water gezuiverd hoeft te worden. Bovendien houden we zo het grondwater op peil.

Subsidie aanvragen

Op deze pagina www.gemeentemaasgouw.nl/waterklaar vindt u informatie over het afkoppelen en vasthouden van regenwater. Ook vindt u hier een aanmeldformulier om in aanmerking te komen voor de subsidie. Als u besluit om maatregelen te treffen en subsidie aan te vragen, komt er een adviseur bij u langs die samen met u de mogelijkheden doorneemt en u adviseert over het afkoppelen.

Inspiratie 

Op de website Waterklaar zijn veel voorbeelden te vinden voor inwoners en bedrijven om hun terrein waterklaar te maken.