HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Huis ter Beegden opent haar deuren

Huis ter Beegden opent haar deuren (21-11-2018)

Dit item is in het archief geplaatst op 12-12-2018

Aan de rand van Beegden ligt gemeentelijk monument Huis ter Beegden. Na jaren van verval is afgelopen jaar het pand weer in ere hersteld. Huis ter Beegden is gerestaureerd en uitgebreid met een nieuwbouwvleugel.

Het wordt een voorziening voor kleinschalig wonen met persoonlijke zorg en ondersteuning voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Er komen 19 zorgappartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag als gevolg van een psychogeriatrische aandoening als dementie, al dan niet in combinatie met fysieke beperkingen. Op het aangrenzende terrein komen 15 woonappartementen voor vitale senioren met geen of een lichte zorgvraag. De exploitatie is in handen van Compartijn, een landelijke particuliere zorgorganisatie.

De Gemeente Maasgouw is blij met de ontwikkeling.  Door jarenlange leegstand en verval dreigde een waardevol gemeentelijk monument voorgoed verloren te gaan. De troosteloze aanblik van de zuidelijke entree van Beegden is de gemeente al jaren een doorn in het oog. Betrokken partijen zijn in nauwe samenwerking met de Gemeente tot het huidige plan gekomen. De Gemeenteraad kende in oktober 2016 aan het project een subsidie toe.

Op zaterdag 24 en zondag 25 november organiseert Compartijn Open Thuisdagen. Kijk voor meer informatie op www.huizeterbeegden.nl.