HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Het thema van de Open Monumentendagen 2018 is ‘In Europa’

Het thema van de Open Monumentendagen 2018 is ‘In Europa’

Dit item is in het archief geplaatst op 11-09-2018

In het weekend van 8 en 9 september kunt u tijdens de Open Monumentendagen ook in Maasgouw een aantal monumenten en musea bezoeken. Met het landelijke thema ‘In Europa’ ligt dit jaar de nadruk op het Europese aspect van monumenten. Wat is de relatie van de monumenten met de landen om ons heen? En hoe zijn ze door die andere landen beïnvloed? In Maasgouw zijn op diverse plaatsen Europese invloeden.

De Open Monumentendagen zijn op zaterdag 8 en zondag 9 september. Alle vermelde gebouwen en het Maas Binnenvaartmuseum zijn deze dagen gratis te bezoeken (tenzij anders vermeld). Ook aan de rondleidingen kunt u gratis deelnemen.

Openingstijden:

  • Zaterdag 8 september van 12:00 tot 17:00 uur
  • Zondag 9 september van 11.00 tot 17.00 uur

Huize Groenenberg en de Hompesche molen hebben afwijkende openingstijden. 

Vestingstad Stevensweert

In Stevensweert worden op zaterdag 8 september twee rondleidingen gegeven (om 13.30 uur en 15.00 uur) bij het Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak. Tijdens de rondleidingen wordt stilgestaan bij de internationale karakteristieken van de vesting en haar bewoners.

Stevensweert heeft een nadrukkelijk internationaal karakter. Dit komt door de ligging aan de Maas. Vanwege de strategische ligging kozen de Spanjaarden in 1633 tijdens de 80-jarige Oorlog Stevensweert uit voor het aanleggen van een sterke vesting. De vesting speelde een rol in diverse internationale conflicten. Huursoldaten uit vele windstreken van Europa dienden hier. De contouren van de oude vesting vormen tegenwoordig de omlijningen van het beschermd dorpsgezicht. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Stevensweert tot beschermd dorpsgezicht werd aangewezen.

Maas Binnenvaartmuseum, een rondvaart door de haven

Eén van de drijfveren in de haven van Maasbracht was handel en vervoer. Met name na 1935, toen het Julianakanaal werd geopend, deden schippers uit diverse landen de haven aan.

Een dramatisch dieptepunt beleefde de haven op 30 september 1944, toen de Duitsers 240 schepen met dynamiet tot zinken brachten. Na de oorlog richtte de haven zich weer op; er ontstonden scheepsreparatie- en onderhoudsbedrijven. Deze bedienden een clientèle uit heel Europa. Na de opening van het Main-Donaukanaal in 1992 vergrootte zich de reikwijdte van de haven en werd zij bereikbaar vanuit Oost-Europa. Het internationale verhaal van de haven wordt tijdens een rondvaart verteld. De rondvaart is beide dagen om 13.30 uur en om 15.00 uur en kost €5,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar gratis. Het Maas Binnenvaartmuseum kunt u op beide dagen gratis bezoeken.

Molens

Traditiegetrouw zijn de Hompesche Molen in Stevensweert, de Leonardusmolen in Maasbracht en de Lindertmolen in Beegden geopend. Ze zijn in bedrijf en er wordt uitleg gegeven over het maalwerk.

In de Leonardusmolen is een unieke (foto)tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de molen en over Nederland als molenland van Europa.

In de Hompesche Molen vertellen molenaars de historie en de werking van de hoogste windmolen van Limburg. Op zondag wordt het ambachtelijk dorsen van graan gedemonstreerd. Bij de bijenstal licht de imker het verhaal achter de Hompesche honing toe. De Hompesche Molen heeft afwijkende openingstijden en is op 8 en 9 september van 13.00 tot 17.00 uur geopend.

Het Maasstadje Wessem en de St. Medarduskerk

Op de Markt in Wessem start op beide dagen om 15.00 uur een rondleiding door Wessem die eindigt bij de St. Medarduskerk. Tijdens de rondleiding wordt het internationale verhaal van Wessem verteld. Het handelsstadje Wessem was eeuwenlang een belangrijk ankerpunt in de Maasvaart- en handel. Bovendien was het een brandpunt van activiteiten van kooplieden uit heel Europa, die hier hun goederen verhandelden of oversloegen.

Een heel markant kenteken van het stadje is de St. Medarduskerk. Eeuwenlang vormde zij een symbool van bescherming voor Maasschippers. Haar oorsprong dateert van omstreeks 1000. Ze werd in 1944 vrijwel geheel verwoest door een dynamietexplosie. Na de oorlog bouwde architect Peutz een nieuwe kerk, waarbij hij zich oriënteerde op de verwoeste basiliek.

Abdijkerk en Huize Groenenberg

In Thorn kunt u de Abdijkerk en Huize Groenenberg bezichtigen. Op beide dagen is er om 15.00 uur een rondleiding in de Abdijkerk. De Abdijkerk maakte tot circa 1800 inpandig onderdeel uit van een imposant abdijcomplex, het stift Thorn. Het stift huisvestte tot 1797 hoog adellijke dames, voornamelijk afkomstig uit de Duitse landen en de Zuidelijke Nederlanden. Zij drukten hun stempel op het sociale en economische leven in en rondom het stift. Daarbij komt, dat het stift ambachtslieden en kunstenaars uit heel Europa aantrok.

Nauw verbonden met het stift is Huize Groenenberg. Het gebouw dateert waarschijnlijk uit 1320. In die tijd bekleedde kapelaan Johannes van Grunenbergh een functie aan het stift. De verbinding met het stift bleef bestaan tot 1797, toen er priesters gehuisvest waren. In 1913 kwam het gebouw in handen van de zusters van Maria Opdracht, afkomstig uit België. De zusters verzorgden er bejaarden en waren ook actief op het vlak van het onderwijs en maatschappelijk werk. In 1981 werd Huize Groenenberg verkocht aan de Foyer de Charité. Dit is een gemeenschap van gedoopten (mannen en vrouwen), die onder leiding van een priester een gezin vormen vanuit het evangelie.

Huize Groeneberg heeft afwijkende openingstijden en is alleen op zaterdag 8 september geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Kapel O.L. Vrouw van het H. Hart

De Kapel O.L. Vrouw van het H. Hart in Panheel uit 1875 werd in 1944 geheel verwoest. In 1947 werd ze herbouwd, met stenen van de verwoeste kapel en huizen in de omgeving. Het interieur is zeer bezienswaardig, met onder andere glas-in-loodramen van de bekende glazenier Max Weiss.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie in de onderstaande bijlage