HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Herinrichting Oud Maasbracht fase 3

Herinrichting Oud Maasbracht fase 3

Dit item is in het archief geplaatst op 19-12-2018

De gemeente Maasgouw is medio 2018 gestart met het herinrichten van een groot aantal straten in “Oud Maasbracht”. Het herinrichtingsplan betekent vernieuwing van het gemeentelijk rioolstelsel en een complete renovatie van wegen, loopstroken, parkeerstroken en groenstroken.

Het project is verdeeld in 3 fasen:

  • Fase 1 uitvoering in 2018-2019 omvat de Kruchterstraat-Rondestraat-Binnenweg en Sint Gertrudisstraat (gedeelte tussen Sintelstraat en Zuidsingel);
  • Fase 2 uitvoering in 2018-2019 omvat de Maasstraat-Parklaan-Sintelstraat en Julianalaan (gedeelte tussen Sintelstraat en zijstraat Julianalaan);
  • Fase 3 uitvoering in 2019 omvat de Wilhelminalaan-Sint Gertrudisstraat (gedeelte tussen Emmalaan en Sintelstraat) en Julianalaan (gedeelte tussen Wilhelminalaan en Sintelstraat).

Op afgelopen 27 februari is het plan van fase 3, tijdens een informatieavond, technisch toegelicht. De aanwezigen hebben op deze avond de gelegenheid gehad tot het stellen van vragen en/of het doen van suggesties. Eén van de zaken die toen door een aantal bewoners naar voren is gebracht is de materiaalkeuze van de rijbaan van de Wilhelminalaan. De bewoners van de Wilhelminalaan hebben van de gemeente een brief ontvangen waarin men is gevraagd te kiezen uit:

  1. Een rijbaan van asfalt die op de kruispunten wordt geaccentueerd met betonstenen;
  2. Een volledige rijbaan van betonstenen.

In totaal hebben wij 34 reacties ontvangen met als uitslag 15 stemmen (44,1 %) voor optie 1 en 19 stemmen (55,9 %) voor optie 2. Het was bij de bewoners bekend dat de keuze wordt gemaakt op basis van meeste voorkeursstemmen. Dit betekent dan ook dat er is gekozen  voor een volledige rijbaan van betonstenen.

Plan ter inzage

Met ingang van donderdag 22 november 2018 ligt het plan van fase 3 gedurende twee weken (tot en met woensdag 5 december 2018) voor iedereen ter inzage. U kunt het plan inzien in het gemeentehuis op:

  • Maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 16.00 uur;
  • Dinsdag van 09.00 tot 19.00 uur;
  • Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Wenst u tijdens de inzageperiode een nadere toelichting op de plannen, maak dan een afspraak met Lowie Eijkelhardt, afdeling Beheer, telefoonnummer (0475) 85 25 00.