HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Groene Tegels

Groene Tegels

Dit item is in het archief geplaatst op 27-06-2018

Op de kruispunten van de Echterstraat met de Kruchterstraat en de Julianastraat in Maasbracht wordt een pilotproject gerealiseerd met een nieuw vergroeningsconcept van verharde oppervlaktes: het Groene Tegelconcept van GreensTile.

Groene vlakken in trottoirs

Dit concept voorziet in de aanleg en het onderhoud van groene vlakken in de trottoirs. De vergroening zorgt voor een aantrekkelijk beeld, vergroting van de biodiversiteit en infiltratie van het hemelwater.

Nauwlettend gevolgd

Gedurende 2018 zal het project nauwlettend in de gaten worden gehouden. Indien er aanpassingen in het concept nodig zijn, dan zullen deze gedurende dit jaar en in toekomstige projecten worden doorgevoerd. Eind 2018 zal het project door alle betrokken partijen worden geƫvalueerd en kunnen de omwonenden en gemeente hun bevindingen kenbaar maken.

Vragen

Voor vragen over het concept kunt u contact opnemen met Coen Wijnhoven van GreensTile, tel.  06 24 86 40 05 of via info@greenstile.nl  Overige vragen over de openbare ruimte kunt u stellen aan de gemeente Maasgouw, tel. (0475) 85 25 00.