HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Gooi mondkapjes en latex handschoenen bij het restafval

Gooi mondkapjes en latex handschoenen bij het restafval (19-05-2020)

Dit item is in het archief geplaatst op 09-06-2020

Wij ontdekken steeds vaker corona-beschermingsmiddelen in het PMD. PMD is echter alleen bedoeld voor plastic en metalen verpakkingsmateriaal en drinkpakken. Mondkapjes, handschoenen, overalls en schorten horen bij het restafval thuis. 

“Gooi mondkapjes en handschoenen ook niet in toilet of riool!”

Sinds de uitbraak van het coronavirus kunnen we ook mondkapjes en handschoenen aan het lijstje toevoegen. De grote hoeveelheden troep kunnen leiden tot verstoppingen van toiletten, rioolbuizen en zuiveringsinstallaties. De oplossing: gooi ze bij het restafval.

“Met het verhelpen van de verstoppingen en storingen zijn veel kosten gemoeid”, licht Arnold Jansen, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg, toe. “Voor de verstopping van het toilet betaalt de particulier zelf direct de rekening. Ontstaat de verstopping in het rioleringsstelsel onder de straat, dan komt de schade voor rekening van de gemeente. Bij de zuivering zien we dat de gemalen, pompen en installatie-onderdelen tientallen keren per jaar vastlopen. De installatie-onderdelen slijten sneller en de installaties kunnen niet op optimale snelheid draaien. Door het lam leggen en vertragen van de installaties, loopt ook het energieverbruik onnodig hoog op. De rekening hiervoor betaalt de burger uiteindelijk ook zelf, maar dan in de vorm van belastingen en heffingen.”

Mondkapjes en latex handschoenen bij het restafval

De oplossing is simpel: in ieder huishouden, op iedere werkplek, bij iedere supermarkt, op iedere hoek van de straat en op de perrons staan afvalbakken. “Dáár horen de mondkapjes en handschoenen in thuis. Gooi ze niet in de toiletten of rioolputten. Hetzelfde geldt voor de wegwerp-poetsdoekjes en ander restafval.”