HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Goed gesprek met onze dorpsraden

Goed gesprek met onze dorpsraden

Dit item is in het archief geplaatst op 09-05-2018
gele memo-blaadjes met ideeën op flipover geplakt

Sinds 2015 komen inwoners uit verschillende dorpsoverleggen en ambtenaren van de gemeente Maasgouw regelmatig bij elkaar om te praten over burgerparticipatie. Doel van deze bijeenkomsten is de samenwerking tussen inwoners en gemeente te verbeteren voor een optimale invulling van inwonersbehoeften en leefomgeving.

Grote betrokkenheid

Onze inwoners zijn erg betrokken bij wat er in hun buurt en kern gebeurt. Ook kunnen zij heel goed aangeven waar behoefte aan is. Een dorpsraad of werkgroep kan hierbij een verbindende rol vervullen tussen inwoners en de gemeente. Door de jaren heen zijn er op deze manier al veel mooie initiatieven ontstaan.

Ontmoeting dorpsraden

Op 7 maart hebben wethouder Math Wilms en enkele ambtenaren weer een ontmoeting gehad met de verschillende dorpsraden. De volgende dorpsraden waren aanwezig:

 • de dorpsraad-in-oprichting Ohé en Laak
 • het verenigingsoverleg Beegden (VOB)
 • de dorpsraad van Stevensweert
 • de dorpsraad van Wessem
 • Stichting Leef Linne

Deze avond keken we samen terug op de afgelopen raadsperiode. Ook kregen we tips mee voor het nieuwe bestuur na de verkiezingen op 21 maart.

Burgerparticipatie

In de afgelopen jaren hebben de Maasgouwse dorpen zich in verschillend tempo ontwikkeld op het gebied van burgerparticipatie:

 • De dorpsraden in Wessem, Stevensweert en Linne hebben een zeer actieve rol in zaken die spelen in hun kern
 • Stevensweert is bezig met een dorpsontwikkelingsplan
 • Wessem wil een dorpsontwikkelingsplan gaan opzetten
 • Leef Linne ziet initiatieven ontstaan in het dorp en vervult hierbij een verbindende rol
 • In Beegden, Ohé en Laak, en Heel is er de wens om een dorpsraad op te richten

“Wij zijn verbinder in ons dorp, de uitvoering ligt bij de initiatiefnemers”

 Anja van Daal, Leef Linne

“Je moet kleine initiatieven aangrijpen om burgerparticipatie in beweging te krijgen”

Peter Tissen en John Hermans, Ohé en Laak

Kleine, concrete initiatieven

Het is niet altijd makkelijk om inwoners actief te krijgen voor hun dorp. Als er geen probleem is, komen mensen niet zo snel in actie. Pierre Snijders uit Beegden merkt dat ook: “Je moet geen zware kwesties door inwoners op laten lossen. Maak het concreet, zoals een eetpunt, het waterklaar maken van je buurt en de invulling van het groen. Op deze manier pakken mensen zich samen om een doel te bereiken. Het oprichten van een dorpsraad of -overleg is dan vaak een logische volgende stap”

Het gesprek tussen de gemeente en het dorp

Het is goed om te zien dat er bij verschillende kernen wel kartrekkers zijn. Dit maakt het gesprek met het dorp voor de gemeente ook makkelijker. Je weet wie je kunt aanspreken als je inwoners wilt betrekken bij een project of nieuw beleid.

Enkele tips die de dorpsraden meegaven aan de gemeente:

 • geef elke kern een eigen ‘accountmanager’ en maak een agenda per kern
 • stimuleer het ontstaan van nieuwe initiatieven
 • zorg voor meer dialoog tussen het bestuur en de verschillende dorpsinitiatieven
 • heb lef: durf fouten te maken
 • straal als gemeente uit dat je inwoners wilt betrekken en denk na over hoe initiatieven een plek kunnen krijgen binnen het beleid
 • communiceer meer over de mooie initiatieven die er zijn

Samen groeien in burgerparticipatie

Wethouder Math Wilms is tevreden over de groei die het thema Burgerparticipatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. In de dorpen, maar ook in de gemeentelijke organisatie. Burgerparticipatie is één van de kernthema’s binnen de organisatieontwikkeling. En bij veel ambtenaren is burgerparticipatie steeds vaker een vanzelfsprekend onderdeel van hun werk. Hierbij is er ruimte voor eigen ontwikkeling van een kern en mogen verschillen bestaan. Math Wilms: “We hopen dit ook de komende raadsperiode door te kunnen zetten. Want inwoners en gemeente hebben elkaar nodig voor de leefbaarheid in elke kern. We willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: fijn wonen in Maasgouw.”