HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Geslaagde bijeenkomst patrijzenproject Thorn-Wessem

Geslaagde bijeenkomst patrijzenproject Thorn-Wessem

Dit item is in het archief geplaatst op 02-01-2019

De stichting IKL en Natuurrijklimburg hebben op woensdagavond 28 november voor  ge├»nteresseerde bewoners en gebruikers van het buitengebied van Thorn en Wessem een presentatie gehouden over de patrijs.

De patrijs is het icoon van een aantrekkelijk landbouwgebied met mogelijkheden voor landbouw maar gelijktijdig met een grote biodiversiteit. De patrijs is van oudsher een boerenlandvogel. Door intensivering van landbouw en de afname van het aantal landschapselementen is de soort echter achteruit gegaan.

Om het uitsterven van de patrijs te voorkomen, willen we samen met grondeigenaren en de bewoners van het buitengebied maatregelen treffen om het leefgebied te verbeteren. Maatregelen die we kunnen nemen zijn het aanleggen van; landschapselementen, patrijzenakkers en bloemrijke randen in overhoeken. Daarnaast hanteert de gemeente al een gewijzigd maaibeheer van de bermen in het buitengebied. De verschillende mogelijkheden zijn in de presentatie aan de orde geweest.

Circa tien grondeigenaren hebben hun belangstelling voor het project aangegeven.

Iedereen die niet bij de bijeenkomst aanwezig kon zijn, maar de patrijs toch een warm hart toedraagt en in actie wil komen om de soort mee te beschermen, nodigen we uit om contact op te nemen via e-mail ikl@ikl-limburg.nl onder vermelding van Patrijzenproject Thorn.