HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Gemeente stelt nieuw woningbouwbeleid vast

Gemeente stelt nieuw woningbouwbeleid vast (18-02-2021)

Burgemeester en wethouders hebben op 9 februari de ‘Lokale uitvoeringsstrategie Wonen Maasgouw 2.0’ vastgesteld. Nieuwe woningbouwinitiatieven worden getoetst aan de kaders en de criteria die in dit lokale woningbouwbeleid zijn uitgewerkt.

Uitgangspunt

Het belangrijkste uitgangspunt is een terughoudende opstelling over het toevoegen van nieuwe woningen aan de planvoorraad. Want deze komt nog altijd niet overeen met de behoefte van burgers op basis van prognoses.

De huidige demografische ontwikkelingen (een krimpende bevolking en een nog beperkte huishoudensgroei) en een veranderende kwalitatieve woningbehoefte vragen om een beperkte uitbreiding van de bestaande woningvoorraad. De aanpak van het overschot aan woningbouwplannen en de lokale woningbehoefte staan dan ook centraal in het beleid. Maar de gemeente verliest niet uit het oog dat er ook nog altijd nieuwe kwalitatieve woningen gebouwd moeten worden.

Ter inzage

Het nieuwe beleid ligt ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis in Maasbracht (Markt 36). Een bezoek aan het gemeentehuis is alleen mogelijk op afspraak tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Tevens kunt u het nieuwe beleid op onze website raadplegen: Structuurvisie Wonen - Visie en beleid - Bestuur & Organisatie - Gemeente Maasgouw.

Meer informatie

Voor meer informatie en beantwoording van eventuele vragen kunt u contact opnemen met de beleidsadviseur Volkshuisvesting, de heer B. Tonglet via het telefoonnummer (0475) 85 25 00).