HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Gemeente Maasgouw dient beroep in tegen revisievergunning De Heus

Gemeente Maasgouw dient beroep in tegen revisievergunning De Heus

Dit item is in het archief geplaatst op 16-05-2018

De gemeente Maasgouw heeft beroep ingediend tegen de revisievergunning die de provincie Limburg heeft afgegeven aan diervoederbedrijf De Heus in Maasbracht. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de revisievergunning onvoldoende rekening houdt met het woon- en leefklimaat van de inwoners van de gemeente. Ook vindt zij dat de aanvraag en de vergunning op onzorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. Daarom vraagt de gemeente nu aan de rechter om de vergunning te vernietigen.

Ontoelaatbare overlast

Met de revisievergunning wordt de productie van 750.000 ton diervoeder per jaar toegestaan. “Méér dan een verdubbeling ten opzichte van wat nu vergund is”, stelt burgemeester Strous, “en dat zorgt voor ontoelaatbare overlast voor de omgeving”. De geuroverlast die nu al ervaren wordt door de inwoners van Maasbracht en omgeving is een belangrijk punt, maar ook andere effecten zoals een toename van verkeer door de kern Maasbracht en fijnstof zijn een reden om de vergunning kritisch te beoordelen.

Onjuiste geurnormen

Uit die beoordeling is verder gebleken dat de provincie onjuiste geurnormen heeft gesteld voor woningen en bedrijven in de omgeving van De Heus. Ook is de gemeente van mening dat het functioneren van de installatie die de geur moet verwijderen, ter discussie moet worden gesteld.

“We zijn al lange tijd met de provincie Limburg in gesprek over de wijze waarop De Heus en de provincie de vergunningsituatie beoordelen”, vervolgt burgemeester Strous. “We hebben echter moeten concluderen, dat de standpunten van gemeente en provincie niet te verenigen zijn. Het gevolg daarvan is dat we aan de rechter vragen om een uitspraak te doen over de vergunning en de daar in opgenomen normen.”

Beroep ingediend

De gemeente heeft op 30 maart 2018 haar beroepschrift ingediend bij de rechtbank Limburg in Roermond. De provincie Limburg zal een verweerschrift indienen naar aanleiding van het door de gemeente ingediende beroep. Ook De Heus zelf en een burger van Maasgouw hebben beroep ingediend tegen de revisievergunning. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank het beroep tegen de vergunning zal behandelen.