HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Gebruik van het troittoir / de stoep

Gebruik van het troittoir / de stoep

Dit item is in het archief geplaatst op 27-02-2019

Regelmatig zien wij dat auto’s geheel dan wel gedeeltelijk op het trottoir geplaatst worden. De ene keer voor langere duur (parkeren) en de ander keer voor kortere duur (laden, lossen).

Het is echter verboden het trottoir / de stoep anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: alléén voor de voetgangers en voor degenen die gebruik moeten maken van hulpmiddelen als rolstoel, rollator, kinderwagen en dergelijke.

Het trottoir kan uit meerdere soorten verhardingen bestaan, maar in het algemeen kan gesteld worden dat, zonder een aparte aanduiding ter plaatse, betontegels altijd als trottoir aangemerkt worden. Een hoogteverschil tussen rijweg en trottoir is vaak, maar niet altijd aanwezig.

Door auto’s wordt het trottoir regelmatig beschadigd en voor gebruikers geblokkeerd, waardoor gevaarlijke situaties (kunnen) ontstaan. Het herstel kost de gemeente (en dus ook u) extra geld. Ook de veiligheid voor de weggebruikers komt in gevaar, doordat voetgangers moeten oversteken of uitwijken naar de rijbaan.

Bij deze doen wij een dringend verzoek aan u geen auto’s op het trottoir / de stoep te plaatsen en het trottoir vrij te laten voor de voetgangers (jong en oud). Zo draagt ook u bij aan een verkeers- en sociaalveilige omgeving.