HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Gast van de raad

Gast van de raad (05-12-2017)

Dit item is in het archief geplaatst op 09-12-2017
Impressie van een raadsvergadering

Politiek ver van uw bed? Geen idee waar de gemeenteraad over beslist en waarover niet? Heeft u altijd al willen weten wat een raadslid doet? Of wilt u gewoon eens een raadsvergadering bijwonen? Meld u dan aan als ‘Gast van de raad’.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen welkom is om een raadsvergadering bij te wonen. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat burgers weten waarover vergaderd wordt. De raad wil de burgers ook betrekken bij de gemeentelijke politiek. Daarom nodigt de raad zelf voor elke vergadering een aantal burgers uit om een kijkje in de keuken te nemen.

Programma

Voorafgaand aan een raadsvergadering wordt u ontvangen door burgemeester Strous, enkele raadsleden en de griffier. Tijdens deze informatieve bijeenkomst wordt u uitgebreid geïnformeerd over het politieke spel, het werk van de raadsleden en het verloop van de vergadering. Ook wordt er kort ingegaan op de agenda van de vergadering. De bijeenkomst start om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur. Na een rondleiding door de raadszaal kunt u (een deel van) de raadsvergadering bijwonen. Het is natuurlijk niet verplicht om de hele raadsvergadering bij te wonen. Na afloop van de vergadering is er altijd een gezellig samenzijn met raadsleden, collegeleden en ambtenaren. U heeft dan de mogelijkheid om vragen te stellen aan raadsleden en wethouders.

Aanmelden

Iedereen kan zich aanmelden, voorkennis is niet nodig. Deelname is gratis. Het maximale aantal deelnemers is 10 personen per raadsvergadering. Mochten er meer aanmeldingen komen, dan wordt er geloot. De afvallers kunnen dan een volgende raadsvergadering bijwonen. Aanmelden kan via griffie@gemeentemaasgouw.nl. of (0475) 85 28 03. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdagavond 14 december 2017 in het voormalige gemeentehuis in Heel. Aanmelden kan tot en met vrijdag 8 december!