HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Evenement organiseren in de gemeente Maasgouw

Evenement organiseren in de gemeente Maasgouw

Dit item is in het archief geplaatst op 03-01-2020

In de gemeente Maasgouw vinden ieder jaar weer mooie evenementen plaats waar we met zijn allen volop van genieten. Voor de gemeente, de organisator van het evenement en eventueel omwonenden is het van groot belang dat de festiviteit goed verloopt. En daarmee hangt weer samen dat tijdig een melding wordt ingediend of een vergunning wordt aangevraagd.

Soort evenement

Evenementen worden binnen de gemeente Maasgouw naar risico en omvang ingedeeld in een A-, B- of C-categorie. Door het invullen van de risicoclassificatie tabel wordt bepaald onder welke categorie een evenement valt. Voor een A-evenement kan worden volstaan met een melding. Voor een festiviteit in de categorie B en C moet een vergunning worden aangevraagd.

A-evenement

Een A-evenement is een regulier en eenvoudig evenement met een laag risico en moet worden gemeld bij de gemeente met het daarvoor bestemde formulier.  De melding moet tenminste 8 weken voor aanvang van het evenement zijn ingediend. Enkele voorbeelden van een A-evenement die komend jaar in de gemeente Maasgouw worden georganiseerd zijn het Bacchus uitroepen, het festival RiverBeats en Wessummer Beers in Wessem en de voorjaarsmarkt in Maasbracht.

B-evenement

Een B- evenement heeft een groter risico dan een A-evenement en heeft een lokale of regionale uitstraling. Enkele voorbeelden van een B-evenement die dit jaar in de gemeente Maasgouw worden georganiseerd zijn het bondsfeest van schutterij St. Martinus, de Luikse markt in Linne en het muziekfestival Once Upon A Beach in Thorn. De aanvraag voor een B- evenement moet tenminste 14 weken voor aanvang van de festiviteit zijn ingediend.

C-evenement

Een C-evenement is een grootschalige festiviteit met een verhoogd risico. Een voorbeeld is het Oud Limburgs Schuttersfeest. De aanvraag voor een C- evenement moet tenminste 26 weken voor aanvang van de festiviteit zijn ingediend. Voor een B- en C-evenement moet een vergunning worden aangevraagd via het aanvraagformulier evenementen. Van belang is dat de aanvraag tijdig en volledig wordt ingediend.

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat nog andere vergunningen, ontheffingen of toestemmingen nodig zijn om het evenement te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing, ontheffing voor het schenken van alcohol of het inzetten van een verkeersregelaar. In dat geval moet ook deze vergunning, ontheffing of toestemming worden aangevraagd.

Hoe lang duurt het?

Bij een melding van een A-evenement wordt z.s.m. een bevestiging gestuurd als deze is ontvangen. Bij de aanvraag van een vergunning voor een B- of C-evenement wordt binnen 8 weken een besluit genomen, met een mogelijke verlenging van 8 weken.

Niet eens met het besluit?

Binnen 6 weken kan bezwaar worden gemaakt tegen het besluit van een B- of C- evenement.

Alle informatie

Op de website van de gemeente Maasgouw staat alle informatie over het organiseren van een evenement op een rij. Ook zijn hier de formulieren te vinden die u nodig heeft bij een aanvraag. Deze informatie is hier te vinden: www.gemeentemaasgouw.nl/evenementorganiseren.