HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Eerste Participatieverklaringsceremonie in Maasgouw

Eerste Participatieverklaringsceremonie in Maasgouw

Dit item is in het archief geplaatst op 28-11-2018

Op 5 november zijn, na uitreiking door wethouder Peters, de eerste participatieverklaringen door de statushouders ondertekend.

De participatieverklaring is een instrument dat betrekking heeft op de basisprincipes van de Nederlandse samenleving. Door het volgen van drie workshops wordt nieuwkomers het belang van de integratie in de Nederlandse samenleving benadrukt. Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan hierin centraal. Met het ondertekenen van de participatieverklaring tonen nieuwkomers hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. Hierbij wordt ook deelname aan lokale, laagdrempelige activiteiten, zoals sportverenigingen en dergelijke gestimuleerd. Ook is er aandacht voor voorlichting over gezondheidsaspecten. Er wordt samengewerkt met Vluchtelingenwerk om het participatieverklaringstraject vorm te geven.

Statushouders die na 1 oktober 2017 een verblijfsvergunning hebben gekregen, en in de gemeente Maasgouw gehuisvest zijn/worden, zijn verplicht om het participatieverklaringstraject binnen één jaar te volgen. Zo niet, dan mag er geen inburgeringsexamen worden afgelegd.