HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Één exploitatievergunning voor alle horecabedrijven

Één exploitatievergunning voor alle horecabedrijven (18-04-2017)

Dit item is in het archief geplaatst op 09-05-2017

Met ingang van 1 mei 2016 heeft de gemeenteraad de herziene Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2016 (APV) vastgesteld. Nieuw in deze APV is dat voor iedere openbare inrichting een exploitatievergunning noodzakelijk is. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe situaties.

Daar staat tegenover dat het terras nu onderdeel uitmaakt van de exploitatievergunning. Hier hoeft dus geen aparte vergunning meer voor te worden aangevraagd.

Informatiebijeenkomst voor horecaondernemers

Gebleken is dat er, sinds de nieuwe regelgeving bijna een jaar geleden inging, nog veel zaken niet duidelijk zijn voor degenen die het aangaat. Daarom worden alle horecaondernemingen binnen de gemeente Maasgouw uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar de veranderingen nader worden toegelicht. Verteld zal worden dat het indienen van een aanvraag exploitatievergunning voor ondernemers de belangrijkste wijziging (en actie) is.

Deze bijeenkomsten vinden verspreid over het jaar plaats waarbij er uitleg wordt gegeven over het proces en de benodigde documenten. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Het doel van deze bijeenkomsten is om de aanvraag voor een exploitatievergunning zo probleemloos mogelijk te laten verlopen voor iedereen.

De eerste bijeenkomst vindt plaats in april. Ondernemers worden persoonlijk uitgenodigd (telkens in groepen van 10 bedrijven). Na de bijeenkomst wordt er nog een brief met bijlagen gestuurd, waarin alle punten nogmaals worden verduidelijkt. Na ontvangst van deze brief kan men de aanvraag voorbereiden en indienen.