HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Dunningswerkzaamheden in de bossen

Dunningswerkzaamheden in de bossen

Dit item is in het archief geplaatst op 29-02-2020

De gemeente Maasgouw voert deze winter werkzaamheden uit in de bossen van de Beegderheide, De Lange Vlieter en Leerkeven. De werkzaamheden zijn gericht op het vergroten van de belevingswaarde en diversiteit voor de bezoekers van het gebied. In totaal wordt ongeveer 40 hectare bos gedund. Delen hiervan worden later ingeplant met andere boomsoorten.

Versterking natuurwaarden

Dunnen is het verwijderen van bomen zodat andere bomen de ruimte krijgen verder te groeien. Hierdoor gaan deze bomen beter groeien en worden ze dikker, stabieler en vitaler. Als gevolg van de dunning krijgen meer boomsoorten de kans het kronendak (de bovenste laag van een bos)  te bereiken. Tevens bereikt meer licht de bodem van het bos waardoor de ondergroei, struiken en kruiden zich beter kunnen ontwikkelen. Ook zal er een grotere variatie ontstaan tussen lichte (open) en donkere (gesloten) plekken. Deze ontwikkeling versterkt de natuurwaarden van de bossen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. Het hout wordt vervolgens in de houtverwerkende industrie verwerkt of gebruikt om energie op te wekken.

Paden

Vanwege het gebruik van machines zullen enkele paden er tijdelijk slecht bij liggen. Na afronding van de werkzaamheden worden de paden hersteld. Het herstel van de paden is alleen mogelijk bij droog weer. Het kan dus enkele weken duren voordat alle paden weer hersteld zijn. Tijdens de werkzaamheden wordt gewerkt met machines en er kunnen bomen op de paden vallen. Uit veiligheid worden sommige paden tijdens de werkzaamheden afgesloten.

Gedragscode

Bij de uitvoering van bosbeheermaatregelen wordt gewerkt volgens de ‘Gedragscode zorgvuldig bosbeheer’. Door te werken met deze gedragscode worden bijvoorbeeld roofvogelnesten, mierennesten, holen en zeldzame flora ontzien tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie

De uitvoering van de werkzaamheden wordt begeleid door Bosgroep Zuid Nederland. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw D. Wirtz, Bosgroep Zuid Nederland, e-mail: d.wirtz@bosgroepzuid.nl.