HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Dunningswerkzaamheden Beegderheide

Dunningswerkzaamheden Beegderheide (02-01-2018)

Dit item is in het archief geplaatst op 23-01-2018
boom die gemarkeerd is om te kappen

Vanaf eind januari 2018 tot uiterlijk 15 maart 2018 voert de gemeente Maasgouw werkzaamheden uit in Beegderheide. De werkzaamheden zijn gericht op het vergroten van de belevingswaarde en diversiteit. In totaal wordt circa 54 hectare bos gedund en een aantal stukken worden gekapt en later ingeplant met andere boomsoorten.

Dunnen

Dunnen is het verwijderen van bomen zodat andere bomen de ruimte krijgen verder te groeien. De dunning moet ervoor zorgen dat meer boomsoorten de kans krijgen het kronendak te bereiken en de struiklaag van het bos zich beter kan ontwikkelen. Dit is goed voor de soortenrijkdom en zorgt er tevens voor dat het bos er gevarieerder en aantrekkelijker uit komt te zien.

Blessen

Voorafgaand aan de dunning zijn bomen aangestreept (blessen) die zullen worden gekapt. Daarnaast is uitdrukkelijk rekening gehouden met het behoud en waar mogelijk vergroten van de natuurwaarden van het bos. De bomen die overblijven krijgen door de dunning meer ruimte. Hierdoor gaan deze bomen beter groeien en worden ze dikker, stabieler en vitaler. Door de dunning wordt de ontwikkeling van het bos gestuurd in de richting van ‘een bos waar het prettig recreëren is met oog voor bijzondere natuurwaarden’.

Oogstmachine

Als gevolg van de dunning bereikt meer licht de bodem van het bos waardoor de ondergroei, struiken en kruiden, zich beter kunnen ontwikkelen. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. Het hout wordt vervolgens in de houtverwerkende industrie verwerkt of gebruikt om energie op te wekken.

Toename boom- en struiksoorten

Naast behoud en versterking van ecologische en natuurwaarden, wordt het nog interessanter voor bezoekers aan de bosgebieden. Zo resulteert de dunning in een toename van boom- en struiksoorten. Ook zal er een grotere variatie ontstaan tussen lichte (open) en donkere (gesloten) plekken. Tenslotte worden markante bomen en andere elementen tijdens de dunning extra vrij gezet, waardoor ze meer in het oog springen en verder uit kunnen groeien.

Gedragscode zorgvuldig bosbeheer

Bij de uitvoering van bosbeheermaatregelen wordt gewerkt volgens de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Door te werken met deze gedragscode worden bijvoorbeeld roofvogelnesten, spechten(nest)bomen, mierennesten, holen en zeldzame flora ontzien tijdens de werkzaamheden. Mierennesten worden bijvoorbeeld gemarkeerd met rood-witte linten.

Vragen en meer informatie

De uitvoering van de werkzaamheden wordt begeleid door Bosgroep Zuid Nederland. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van den Berg, gemeente Maasgouw (0475) 85 25 00 of j.vandenberg@gemeentemaasgouw.nl