HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Dijkversterking Thorn - Wessem ter inzage

Dijkversterking Thorn - Wessem ter inzage (17-11-2020)

dijkversterking

Het voorkeursalternatief met de milieueffectrapportage fase 1 van dijkversterking Thorn - Wessem ligt vanaf dinsdag 17 november t/m 28 december 2020 ter inzage. Tijdens de ter inzageperiode kan formeel op de stukken worden gereageerd met een zienswijze.

Kijk voor meer informatie over de terinzagelegging op www.mijnoverheid.nl. Meer informatie over de dijkversterking Thorn - Wessem vindt u op de website van het Waterschap Limburg.