HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Diefstal Abdijkerk in Thorn

Diefstal Abdijkerk in Thorn

kunstschat

In de Abdijkerk van Thorn is in de nacht van 9 op 10 maart ingebroken. Hierbij zijn verschillende historische kunstschatten uit de kerk gestolen. De dieven zijn binnengekomen door één van de glas-in-loodramen in de zuidgevel te vernielen.

Gestolen kunstschatten

De kunstschatten die zijn meegenomen zijn een zilveren monstrans uit 1688, een deels verguld altaar kruis uit de 16e eeuw, een ciborie uit 1620, een drietal vergulde zilveren kelken uit de eerste helft van de 18e eeuw en een tweetal zilveren kannetjes met ingegraveerd het wapen uit de tijd van het Stift. De materiaalwaarde van dit kerkzilver is relatief gering, maar des te groter is de historische waarde voor de kerk en voor de gemeenschap van Thorn.

Dringende oproep

De parochie doet nu een oproep richten de personen die de spullen hebben meegenomen. “Geef ze alstublieft terug aan de gemeenschap waaraan ze toebehoren en voor wie ze van onschatbare waarde zijn! Dat kan ook desgewenst op anonieme wijze door aflevering bij de pastorie van Thorn (Wijngaard 11) of door ze op andere wijze bij ons te laten terugkomen.” De parochie beseft dat deze oproep aan dovemans oren gericht kan zijn. “Maar we hopen dat de personen die de genoemde zaken ontvreemd hebben tot inkeer komen.”

Contact

Ook anderen die meer weten over deze diefstal kunnen contact opnemen met de parochie. Dit kan via telefoonnummer 06-22 55 55 21 of (0475) 56 14 10.