HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  De Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw  

De Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw   (27-08-2020)

Dit item is in het archief geplaatst op 17-09-2020

In Leudal en Maasgouw groeien – net als in de rest van Nederland – nog steeds kinderen op in gezinnen met minimale financiële middelen. De Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw heeft een pakket aan voorzieningen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar zodat zij toch mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisjes, muziekles of lidmaatschap van een sport- of scoutingvereniging of vervoer naar en van school, w.o. fietsen en openbaar vervoer.

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie

Leergeld werkt met lokale vrijwilligers. Bestuursleden, coördinatoren en intermediairs vormen samen een team en doen hun werk onbezoldigd met grote maatschappelijke betrokkenheid.

Soms wordt gedacht dat we een kantoor ergens in de gemeente hebben. Dat is niet het geval. We zijn wel telefonisch en per e-mail bereikbaar. Alle contactgegevens zijn te vinden op de website.

Leergeld werkt professioneel met getrainde en ervaren vrijwilligers. Elke vrijwilliger heeft een VOG en een privacyverklaring getekend. Elk jaar publiceren we een jaarverslag. De jaarrekening kan worden opgevraagd. We onderhouden goed contact met betrokken gemeenten en we bouwen steeds aan het verstevigen van ons netwerk.

Dat doen we niet alleen maar samen met o.a. Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur, Speelgoedbank Leudal, Kinderhulp en Jarige Job, Armoedefonds, Voedselbank en Kledingbank. 

Hoe werkt het?

Ouders en verzorgers die een minimaal inkomen hebben (120% van het minimumloon) kunnen een beroep doen op Leergeld. Dat kan eenvoudig via het aanmeldingsformulier op de website https://www.leergeldleudalmaasgouw.nl/.

Na aanmelding wordt het gezin door een van de intermediairs (vrijwilliger) van de stichting thuis bezocht. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. Indien nodig worden ook andere instanties ingeschakeld.

Na afhandeling van de aanvraag en de noodzakelijke verstrekking blijft de intermediair in contact met het gezin. Leergeld geeft geen contant geld maar zorgt voor middelen en toegang tot voorzieningen. Door het huisbezoek leert de intermediair het gezin van nabij kennen en gaat ‘naast’ de ouder(s) van de kinderen staan. Ook wordt er een beroep gedaan op de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van ouders voor de ontwikkeling en ontplooiing van het kind.

Aanmeldingen worden in eerste instantie verwerkt door de coördinatoren (voor elke gemeente één). Zij verdelen de aanvragen over de groep intermediairs die dan vervolgens een huisbezoek afleggen. Besluitvorming over de aard van de verstrekking gebeurt door de coördinatoren op basis van de informatie die de intermediair aanreikt.