HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  De Participatieraad Maasgouw zoekt nieuwe leden

De Participatieraad Maasgouw zoekt nieuwe leden

Dit item is in het archief geplaatst op 14-11-2018

De Participatieraad Maasgouw vertegenwoordigt de belangen van inwoners die in de bijstand zitten of een laag inkomen hebben (tot 120% van de bijstandsnorm). Deze raad is op zoek naar betrokken inwoners die de bestaande raad willen versterken.

Taken van de Participatieraad

De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over alle onderwerpen die met de Participatiewet te maken hebben. De Participatieraad bestaat uit ervaringsdeskundigen (mensen die leven van een laag inkomen). Zij kunnen als zodanig meedenken en adviseren over het beleid dat de gemeente maakt.

Tijdsinvestering

Iedere 6 tot 8 weken vergadert de Participatieraad in het gemeentehuis in Maasbracht. Daarnaast nemen de leden deel aan activiteiten en bijeenkomsten die helpen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden voor de Participatieraad. Lid zijn van deze raad zal per maand ongeveer 8 uur van uw tijd vragen.

Lid worden

Inwoners van de gemeente Maasgouw die gebruikmaken van de Participatiewet (bijstand) óf een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm óf werken in de sociale werkvoorziening, kunnen in principe lid worden van de Participatieraad.

Ervaring opdoen

Als lid van de raad kunt u iets betekenen voor uw achterban. En u krijgt de mogelijkheid om werkervaring op te doen en cursussen te volgen. Bijvoorbeeld over wat beleid inhoudt en hoe het tot stand komt.

Vergoeding

De leden ontvangen een kleine vergoeding voor hun inzet en voor gemaakte kosten. Als u een uitkering ontvangt, dan heeft deze vergoeding geen invloed op uw uitkering. Heeft u interesse? Meld u dan aan via participatieraadmaasgouw@outlook.com.

Meer informatie

Voor meer info kunt u bellen met voorzitter Jolanda Henskens, tel. 06 - 20 98 05 00.